Hopp til innhold

NVE vil fortsatt bygge ut Øystesevassdraget

NVE velger å ikke legge vekt på en rapport om funn av rødlistede arter i området rundt vassdraget i Kvam i Hordaland.

Øystesevassdraget

KAN BYGGES UT: NVE står fast på at både øvre og nedre del av Øystesevassdraget i Kvam kan bygges ut.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Dette er svært skuffende, og viser at NVE ikke tar reelle hensyn selv når nasjonale naturverdier står på spill, skriver leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, i en pressemelding.

Det var i desember 2015 at NVE gikk inn for å gi tillatelse til to kraftprosjekt i vassdraget. Naturvernforbundet og Forum for Natur og Friluftsliv i Hordaland fikk da utført en uavhengig studie av biologer fra Bioforsk.

Leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg

ER SKUFFET: Silje Ask Lundberg er leder i Norges Naturvernforbund

Foto: Naturvernforbundet

Mener NVE bagatelliserer

Rapporten forelå i august i fjor og dokumenterte at svært viktige naturverdier ikke ble kartlagt eller vurdert i forbindelse med søknaden om kraftutbyggingen. På tross av disse funnene opprettholder altså NVE sin innstilling om kraftutbygging.

– Dette er helt uforståelig for oss, men er dessverre bare nok et eksempel på at det i kraftutbyggingen blir tatt svært få hensyn til verdifull natur.

– Fagbiologene fant nesten fem ganger flere rødlistearter enn det kraftutbyggernes konsulenter fant. Likevel er dette funn som NVE bagatelliserer betydningen av, og som de nå er villig til å risikere ved å anbefale kraftutbygging.

Vossadalen, Kvam

NATURSKJØNT: Vossadalen med øvre deler av Øystesevassdraget synlig.

Foto: Sindre Skrede / NRK

Behandles av regjeringen innen sommeren

NVE skriver til Olje- og energidepartementet at de nå har gått gjennom materialet fra Biofokus sin rapport. De slår fast at det er en viss risiko for at enkelte rødlistearter kan forsvinne fra vassdraget.

Likevel mener NVE at dette må kunne aksepteres sett opp mot fordelene ved utbyggingen.

Regjeringen vil trolig ta stilling til utbyggingen innen sommeren, skriver BT. Fra før er flertallet av politikerne i Kvam positive til Øystese Kraft sine planer om utbygging i nedre deler av vassdraget, men negative til at BKK får bygge ut øvre del.

Ber om statsministeren griper inn

Stortingsrepresentant Heikki Holmås utfordret i fjor både statsminister Erna Solberg og leder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet til en tur i området.

Nå ber SV-leder Audun Lysbakken Solberg om å gripe inn for å stanse utbyggingen.

– Funnene av truede arter gjør det her mulig for regjeringspartiet Høyre å vise at de mener alvor med tidligere løfter om en offensiv satsing på naturvern, sier Lysbakken til BT.

Audun Lysbakken

VIL HA ERNA SOLBERG PÅ BANEN: Audun Lysbakken i SV.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix