Hopp til innhold

NVE ber om 150 millioner til flomsikring

NVE har forespeilet regjeringen at de trenger 150 millioner kroner for å flomsikre de flomrammede kommunene på Vestlandet, men tviler på at pengene kommer. Regjeringen skal ha bedt NVE holde beløpet for seg selv.

Flom i Opoelva i Odda

TROR IKKE DE FÅR NOK PENGER: Etter det NRK kjenner til ber NVE staten om 150 millioner kroner til flomsikring på Vestlandet. Odda (bildet) og Flåm har størst behov, men NVE tror ikke de får nok penger til å sikre mot 200-årsflom.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nå ferdig med sin gjennomgang av behovene for flomsikring i de flomrammede kommunene på Vestlandet. Odda og Aurland var kommunene som ble hardest rammet av flommen i oktober.

Det er spilt inn behov om ekstramidler, men det er jo et politisk spørsmål.

Jomar Bergheim i NVE

NRK kjenner til at NVE har meldt inn behov for 60-70 millioner kroner til flomsikring både i Odda og Flåm i Aurland. I Lærdal og Voss er sikringsbehovet mindre.

Totalt rammet flommen ti-tolv steder på Vestlandet, fra Møre og Romsdal til Hordaland, i større eller mindre grad. Beløpene NVE vil be regjeringen om passerer etter det NRK erfarer 150 millioner.

Skadene på kommunal og privat eiendom etter flommen kommer på flere hundre millioner kroner. Overføringene til kommunene vil komme som såkalte skjønnsmidler.

NVEs behov for penger til sikring av elveløpene kommer som ekstrabevilgninger over budsjettet. I budsjettet for neste år har regjeringen foreslått 255 millioner kroner til flom- og skredsikring.

Jomar Bergheim fra NVE i Odda

PRESENTERTE PLANER: Jomar Bergheim fra NVE presenterte planene for akuttiltak langs Opoelva i Odda.

Foto: Tale Hauso / NRK

Det er en økning på 40 millioner kroner fra i år. Men nå ber NVE altså Olje- og energidepartementet om en ekstrabevilgning som i stedet vil øke flom- og skredsikringsbudsjettet med minst 70 prosent.

NRK får opplyst at departementet skal ha bedt NVE om ikke å gå ut med overslagene de har gjort.

Etter at NRK omtalte saken, har NVE likevel valgt å gå ut med nøyaktige tall på hva de vil be om til flomsikring. Beløpene i Odda og Flåm er henholdsvis 70 og 69 millioner kroner, og totalt ber NVE om 211 millioner kroner, ifølge regionsjef Brigt Samdal.

Kilder omtaler det som «svært usannsynlig» at NVE får så mye penger som de ber om. Dermed må NVE prioritere sikring av verdier ut fra kost/nytte-føringer fra staten. Flomutsatte områder uten bebyggelse, som det er mye av i Lærdal, vil trolig se lite til flomsikringstiltakene.

Hastetiltak til 10-15 millioner i Odda

Folkemøte Odda

FOLKEMØTE: Flomrammede beboere i Odda møtte tirsdag kveld opp i Odda kino for å få siste nytt om gjenoppbyggingen etter flommen.

Foto: Tale Hauso / NRK

Tirsdag denne uken var NVE til stede på et folkemøte i flomrammede Odda. De har også deltatt på tilsvarende møte i Flåm.

Distriktsingeniør Jomar Bergheim i NVE region vest fortalte Odda-innbyggerne at de er i gang med hastetiltakene, som innebærer etablering av støttefyllinger på de mest utsatte strekningene langs Opoelva.

Bergheim forteller at dette arbeidet vil koste mellom 10 og 15 millioner kroner. Han vil ikke opplyse størrelsen på totalbeløpet de har bedt staten om, men sier det blir «en god del høyere».

Og etter nye ønsker om sikring fra beboere langs øvre del av Opoelva på folkemøtet, utelukker ikke NVE at totalbeløpet kan vokse videre.

– Vi skal se litt nøyere på det, og få inn mer konkrete innspill. Føler de seg utsatt, så må vi ta en seriøs vurdering på det, sier Bergheim.

– Det er et politisk spørsmål

Jomar Bergheim, NVE

POLITISK SPØRSMÅL: – Hun har gitt noen signaler, men vi avventer en litt mer konkret tilbakemelding, sier Jomar Bergheim i NVE om Erna Solberg.

Foto: Tale Hauso / NRK

Han sier NVE håper å komme i gang med de permanente flomsikringstiltakene i løpet av 2015.

– Men det er en del usikkerhetsmomenter, blant annet med finansiering. Per i dag har vi ikke noe budsjettdekning på disse tiltakene. Det er spilt inn behov om ekstramidler, men det er jo et politisk spørsmål, sier Bergheim.

Overslagene fra NVE utgjør kostnadene for å sikre kommunene mot 200-årsflom. Hvor mye det ville kostet å sikre områder mot verre flomscenarier, har NVE ikke regnet på, all den tid det er sikring mot 200-årsflom som er gjeldende politikk.

Bergheim har registrert at statsminister Erna Solberg (H) lovet økonomisk hjelp da hun var på rundreise i kommunene etter flommen.

– Hun har gitt noen signaler, men vi avventer en litt mer konkret tilbakemelding, sier distriktsingeniøren.