Hopp til innhold

Norske sykehus klarer ikke kutte nok i bruken av antibiotika

HARALDSPLASS (NRK): Norske sykehus skulle kutte kraftig i antibiotikabruken for å hindre dødelige infeksjoner. Men kort tid før fristen utløper, er de under halvveis til målet. Haraldsplass i Bergen er blant de få som har lyktes.

Haraldsplass Diakonale Sykehus lykkes best med antibiotikakutt

BEST I KLASSEN: Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen leder an i kampen mot antibiotikaresistens. Infeksjonslegene Bent Are Hansen og Fredrik Grøvan (t.h) diskuterer de siste bruksrapportene.

Foto: Sigurd Hamre / NRK

Ifølge Verdens helseorganisasjon er multiresistente bakterier, som ikke lar seg stoppe av antibiotika, en av de største helsetruslene vi står overfor. Om man ikke klarer å snu utviklingen, kan helt vanlige infeksjoner igjen bli dødelige.

Et av tiltakene norske myndigheter har satt inn i kampen, er kutt i antibiotikabruk på sykehusene.

I 2012 ble det bestemt at bruken av bredspektrede antibiotika på sykehusene skulle reduseres med 30 prosent innen utgangen av 2020. Syv år senere, og med et drøyt år igjen, viser ferske tall at det trolig ikke vil gå.

– Det ser ikke ut til at sykehusene vil klare å nå målene. Til nå er nedgangen kun på 12 prosent, sier Per Espen Akselsen.

Han er overlege og faglig leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.

Rapporten deres viser at kun tre av sykehusene hadde klart å kutte bruken med 30 prosent ved utgangen av august i år:

  • Haraldsplass Diakonale Sykehus
  • Sunnaas sykehus
  • Helgelandssykehuset
Forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus

FORBRUKET: Søylene viser forbruket år for år av bredspektrede antibiotika i norske sykehus samlet.

Illustrasjon: Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

Store variasjoner

Ifølge rapporten har St. Olavs hospital, Helse Fonna, Helse Stavanger, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold og Diakonhjemmet Sykehus redusert forbruket med mer enn 20 prosent.

Et av sykehusene som ligger dårligst an, er Innlandet. Så langt i 2019 har de kuttet noe, men fra 2014 til 2018 økte antibiotikabruken med fem prosent.

– Alle sykehus har vedtak om at de skal bli bedre, men det blir ikke ført videre i form av målsettinger for klinikkene og avdelingene. Det er viktig å sette konkrete mål og evaluere underveis, sier Akselsen.

Per Espen Akselsen, overlege og faglig leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.

FORBEDRING: – Sykehusene kan fortsatt bli vesentlig bedre, sier overlege Per Espen Akselsen.

Foto: Katrine Sunde

Regjeringen vil ikke «piske» sykehusene

Statistikken viser antall antibiotikadoser fordelt på liggedøgn. Siden 2012 har antall liggedøgn ved sykehusene gått ned, og det gjør det vanskeligere å nå målet om 30 prosent reduksjon.

– Derfor er vi fornøyde med kuttene, men vi er ikke fornøyd med at vi ikke vil komme i mål, sier Anne Grethe Erlandsen (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Er det aktuelt å sette hardere press på sykehusene for å nå målene?

– Nei, sammenligning av resultatene inspirerer de involverte til å jobbe videre. Pisk eller gulrot har ikke noen hensikt her.

Petter Thornam

STOLT: Fagdirektør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, Petter Thornam, er stolt av resultatene sykehuset har oppnådd.

Foto: Sigurd Hamre / NRK

Ferdige tre år før fristen

På Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen klarte de å nå målet allerede i 2017. Siden 2012 har de kuttet 40 prosent i bruken av bredspektret antibiotika.

Ifølge legene er god kultur, tett samarbeid og grundig opplæring oppskriften.

– Vi har et antibiotikateam som hver måned ser over forbrukstall og setter i gang tiltak om det er behov for justering, forklarer infeksjons- og smittevernlege Fredrik Grøvan.

I 2012 var Haraldsplass blant sykehusene som brukte minst antibiotika. Sykehuset har likevel klart å kutte mest av alle.

– Jeg har fulgt prosessen tett og er veldig stolt av det vi har fått til. Det er imponerende tall, og jeg har tro på at vi skal klare å fortsette slik, sier fagdirektør Petter Thornam.