Norske forskere skal finne sydpol-smeltingens «point of no return»

BERGEN (NRK): Smeltingen i Antarktis er den store jokeren i klimakrisen. Vil den bli så kraftig at den er umulig å stoppe?

Antarktis

4000 METER TYKK: Tykkelsen på isen i Antarktis er opptil 4000 meter, men når ytterkantene smelter kan selv så enorme ismengder begynne å smelte ustoppelig.

Foto: Synne Asheim Haga
CO₂ i atmosfæren
416,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

– Det er det mest spennende prosjektet jeg har vært med på. Hvis vi lykkes, vil vi bidra til at FNs klimapanel kan komme med et bedre estimat på havnivåstigning, sier Norce-forsker Svein Østerhus.

Sammen med andre forskere ved forskningsinstituttet Norce i Bergen skal han nå lede et internasjonalt forsøk for å prøve å finne svaret på et av vår tids største spørsmål: Hva skjer med isen i Antarktis?

Forskningen er bestilt og finansiert gjennom EU-prosjektet Horisont 2020.

Frykter «vippepunktet»

Forskere ved Norce og flere europeiske fagmiljø samlet seg i dag i Bergen for å starte det fireårige forskningsprosjektet.

Prosjektet har fått navnet «Tipping Points in Antarctic Climate Components».

Norce plansjer om Antarktis

ISEN SIGER: Modeller forskerne har laget viser hvordan isen på Sydpolen siger nedover mot havet.

Foto: Norce

Målet er å finne ut om isen og havområdene i Antarktis vil nå et vippepunkt. Det vil si at issmeltingen blir ugjenkallelig, og bare vil øke.

I og med at isbremmene nå smelter, vil mer innlandsis strømme ut. Dette vil øke havnivået. Vi frykter at det bare går en vei, og det kan være ganske katastrofalt.

Østerhus bruker en hatt for å illustrere isen på og rundt Sydpolen.

Akkurat som de norske breene, siger isen på Sydpolen nedover mot havet. Men dette blir bremset av de flytende isbremmene.

– Toppen av hatten ligger på hodet ditt, som innlandsisen inne på Sydpolen. Mens hattebremmen flyter rundt som isen på havet. Slik er Antarktis.

Svein Østerhus - Norce, Antarktisforskning

ANTARKTIS ER SOM EN HATT: Østerhus bruker en hatt for å illustrere isen på og rundt Sørpolen.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

FNs klimapanel trenger svaret

Forrige uke la FNs klimapanel fram sin siste rapport om hav og is. De anslår at havnivået kan stige med minst 60 centimeter, og kanskje helt opp til over 100 centimeter, i løpet av de neste 80 årene.

Men man vet for lite om hva som vil skje med isen i Antarktis. FNs klimapanel trenger derfor svaret fra de norske forskerne for å finne ut hvor mange meter havet på jorden kommer til å stige.

– Når vi har forstått prosessene i Antarktis godt nok, kan vi putte dem inn i modellene som beregner hvor mye havnivået vil stige de neste 100 årene, sier Østerhus.

Forskere Norce Antarktis

DISSE SKAL HJELPE FN: Forskere ved Norce og flere europeiske fagmiljø, samlet seg i dag i Bergen for å starte det fireårige forskningsprosjektet.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Forskerne har fått 46 millioner kroner til å finne svar på hva som vil skje med isen, og når det vil skje.

Smeltingen i Antarktis er den store jokeren i klimakrisen, og Østerhus sier de frykter havnivået vil stige mye mer enn man tidligere har forutsett.

– Vi frykter mellom to og fem meter i løpet av noen hundre år. Men vi håper vi kommer frem til andre resultater, og kan si at det ikke kommer til å skje.