Norsk Luftambulanse held fram

Norsk Luftambulanse AS held fram som operatør for Helse Førde.

Illustrasjonsfoto
Foto: Rainer Prang / NRK

Dei fem regionale helseføretaka har gjennonført innkjøp av ambulansehelikoptertenester for perioden 2008 til 2014.

Helseføretaket har opsjon på å forlenge avtalen ytterlegare fire år

 - Med denne avtalen på plass er vi sikra ei god teneste både medisinsk og operativt, skriv Helse Førde i ei pressemelding.