Normal drift på Leirvåg-Sløvåg

Ferjesambandet Leirvåg-Sløvåg på fv. 57 er tilbake i normal drift etter uværet.