Hopp til innhold

Norled endrar ferjerute i Sogn

På grunn av uvêr har Norled sett opp ei mellombels rute på sambandet Vangsnes-Hella-Dragsvik. Hella-Dragsvik går 15 minutt på heiltime, og 15 minuttar over. Dragsvik-Hella går kvar heil og halv time. Hella-Vangsnes går kvar heile time, medan returen går kvar halv time.