Norges nye klagemur legges til Bergen

Nytt nasjonalt klageorgan for helse legges til Bergen. Vil gjøre det enklere for pasienter å bli hørt.

En sykepleier hjelper en pasient

NYTT KLAGEORGAN: Selv om de fleste pasienter opplever å få god service i det norske helsevesenet, er det også viktig at man har klagemuligheter. Nå skal et nytt nasjonalt klageorgan legges til Bergen. Illustrasjonsfoto.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Etablering av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten vil innebære rundt 100 arbeidsplasser til Bergen når omorganiseringen er sluttført. Det avslører regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett, som legges frem i dag.

Hovedtyngden vil være jurister, men også personer med medisinsk kompetanse.

Stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (Frp) i finanskomiteen er fornøyd.

– Nå som arbeidsløsheten stiger og mange med høy utdanning er på utkikk etter ny jobb, er det svært gledelig at vi får på plass så mange nye arbeidsplasser i Bergen, sier Hagesæter til NRK.

Gjermund Hagesæter (FrP) utenfor rommet hvor budsjettforhandlingene foregår

FORNØYD: Stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (Frp).

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Samles på ett sted

– Jeg tror alle er tjent med at disse klageordningene blir samlet på ett sted. Dette gjør det mer oversiktlig for dem som har noe å klage på, og bidrar til at man får et sterkere fagmiljø, sier Hagesæter.

Omleggingen innebærer at Pasientskadenemnda skal ut av Oslo.

Et nasjonalt klageorgan vil legge grunnlaget for en enklere klagebehandling, bedre utnyttelse av ressursene og større fagmiljø som gir bedre rettssikkerhet.

Dette gjør det mer oversiktlig for dem som har noe å klage på, og bidrar til at man får et sterkere fagmiljø.

Gjermund Hagesæter, stortingsrepresentant

Peter Christian Frølich (H) sier regjeringen lenge har lovet at de skal flytte ut statlige arbeidsplasser. Nå følges dette opp i praksis.

– Dette er vel den største flyttingen av statlige arbeidsplasser til Bergen siden Konkurransetilsynet ble lagt hit for 12 år siden. Her er det snakk om stillinger som krever høy kompetanse innen juss og medisin, arbeidsplasser byen trenger flere av, sier han til NRK.

– Erfaringene fra å flytte Konkurransetilsynet til Bergen har vært gode. På de første ledige stillingene som ble utlyst var det flere hundre søkere. Nå får vi enda en stor arbeidsplass som kan danne et sterkt juridisk fagmiljø i byen, sier Frølich.

Følger etter Danmark

De senere årene har det blitt flere juridiske rettigheter i helse- og omsorgssektoren. Det fører til at det er flere muligheter til å klage dersom en mener at en ikke har fått den helsehjelpen en etter loven har krav på.

Det er etablert flere nemnder for behandling av klager i helsesektoren de senere årene: Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsnemnda.

Erfaringer fra Danmark, som har etablert et lignende organ, er gode. Felles organisering har forenklet kommunikasjonen med pasientene.

Sykehuset Østfold Kalnes

KLAGEMULIGHETER: De senere årene har det blitt flere juridiske rettigheter i helse- og omsorgssektoren. Det fører til at det er flere muligheter til å klage dersom en mener at en ikke har fått den helsehjelpen en etter loven har krav på. Illustrasjonsfoto.

Foto: Heidi Gomnæs