Hopp til innhold

Norge bygger motorveier Vegdirektoratet mener vi ikke trenger

Vegdirektoratet mener vi ikke trenger firefeltsveier der trafikken er under 15.000 biler i døgnet, men vil likevel ikke heve dagens grense fra 12.000. – Absurd, mener MDG.

Flytebru over Bjørnafjorden, E39

– IKKE BEHOV FOR FIREFELTSVEI: Slik kan den nye E39-broen over Bjørnafjorden på Hordfast bli med fire felt og 110-grense. Døgntrafikken er beregnet til 13.000 biler, noe som er lavere enn det Vegdirektoratet mener utløser behov for firefeltsvei.

Foto: Illustrasjon: Statens Vegvesen

– Dagens regler gir et veisystem med en overdreven god kapasitet. Det vil koste samfunnet mye penger, gi store naturinngrep og legge til rette for unødvendig vekst i biltrafikken, sier fagsjef Holger Schlaupitz i Norges Naturvernforbund.

Holger Schlaupitz

Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet

Foto: Naturvernforbundet

Han kaller norsk motorveipolitikk råflott, miljøskadelig og unødvendig sammenlignet med andre land. I dag bygger Norge motorveier med fire felter når det ventes snitt-trafikk på minst 12.000 biler i døgnet 20 år etter veiåpning.

I et nytt forslag til veistandarder, skriver Vegdirektoratet derimot at «vanlig 2/3-feltsveg, H2, har god trafikkavvikling opp til 15000 ÅDT», altså at det ikke trengs firefeltsvei før trafikken passerer 15.000 biler i døgnet.

– Vi har bestilt en rapport som viser at du kan ha god trafikkavvikling opp til 15.000 biler, bekrefter seksjonssjef Gyda Grendstad i Vegdirektoratet.

Gyda Grendstad i Vegdirektoratet

Gyda Grendstad i Vegdirektoratet

Foto: NRK

Men til tross for at Vegdirektoratet støtter seg på NTNU-rapporten i sitt nye veistandard-forslag, foreslår de ikke å endre 12.000-grensen i tråd med rapportens råd.

– Vi har ikke hatt noe spesielt fokus på å gjøre noe med den grensen i denne omgangen, så den har vi beholdt, sier Grendstad.

MDG: – Grensen bør heves

Det får miljøforkjemperne til å klø seg i hodet.

– Jeg kan ikke forstå at det er faglig grunnlag for å mene at 12.000 kjøretøy er det riktige. Jeg har oppfattet Vegdirektoratet dithen at grensen bør heves til 15.000, og er overrasket, sier Schlaupitz i Naturvernforbundet.

Han får støtte av Arild Hermstad, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Hordaland.

Arild Hermstad er leder i Framtiden i våre hender

Arild Hermstad i MDG

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

– Det er veldig rart at grensen skal være så mye lavere i Norge enn i Sverige. Kravet for å bygge firefeltsvei bør økes, mener han.

Høyere i Sverige og Tyskland

Sverige bygger tofeltsvei med midtdeler og forbikjøringsfelt på strekninger med opp til 20.000 biler i døgnet. I Tyskland er grensen 25.000, ifølge NTNU.

Også Norges grense har vært høyere tidligere. Fra 1993 til 2002 var den på nettopp 15.000.

– Hvis du vektlegger et overordnet hovedveinett med god fremkommelighet, bør grensen være lav. Men dersom du aksepterer en lavere standard, og vektlegger arealinngrep og økonomi høyere, bør grensen heves, sier Grendstad i Vegdirektoratet.

Ferjefri E39

HORDFAST: Som del av Hordfast planlegges en bro over Bjørnafjorden. Her illustrert med firefeltsvei på strekningen som etter planen skal få 110 km/t-fartsgrense.

Foto: Illustrasjon

Mener Hordfast er absurd

Fergefri E39 mellom Bergen og Stavanger skal etter planen få fire felt og 110-grense hele veien, selv om fylkesrådmannen i Hordaland nylig tok til orde for å nedskalere de dyre planene.

Døgntrafikken på Hordfast-delen av strekningen, mellom Stord og Os, anslås til 13.000, altså like over dagens grense.

– Vi mener at de prosjektene som planlegges her i stor grad må basere seg på ett felt i hver retning, og at man må legge bort disse absurde planene om firefeltsveier, sier Hermstad.