Nordmenn i utlandet kan ikke søke sykehjemsplass: – Vil gjennomgå lovverket

Familien til Inga (95) vil ha henne hjem fra Spania, men får ikke søke om sykehjemsplass. Eldreministeren refser Stavanger kommune, og vil nå ha gjennomgang av lovverket.

Inga Sindre, Otto Paul Aasdal

HÅP LIKEVEL: 95-åringen Inga Sindre får kanskje likevel sykehjemsplass i Stavanger, etter å ha bodd over 30 år i Spania. Her sammen med besøksvennen Otto Paul Aasdal.

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

NRK fortalte denne helgen historien om Inga Sindre (95), som flyttet til Spania sent på 80-tallet for å ta vare på egen helse.

Nå – over 30 år senere – sier Norge nei til å la Inga flytte inn på sykehjem i hjemlandet.

Ingas datter har i halvannet år forsøkt å få moren inn på sykehjem i Stavanger, etter at det norskdrevne sykehjemmet hun bodde på i Alfaz del Pi ble nedlagt.

Sykehjemmet var et spesielt tilbud der Bergen kommune kjøpte sykehjemsplasser fra Stiftelsen Betanien.

Minister etterlyser velvilje

Pasient- og brukerrettighetsloven hindrer Inga i å søke om sykehjemsplass i Norge, fordi hun ikke fysisk oppholder seg i landet.

– Inga og hennes familie opplever en utfordrende situasjon. Men det er et grunnleggende prinsipp i lovverket vårt at du må være bosatt i landet for å ha fulle rettigheter til helsehjelp.

Det sier eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes (Frp). Men nå vil han revurdere loven.

– Fordi stadig flere nordmenn velger å ta noen år i utlandet, skal jeg gjennomgå lovverket for å se om det trengs tilpasninger.

Terje Søviknes

REVURDERING: Eldreminister Terje Søviknes (Frp) mener Stavanger kommune bør forberede sykehjemsplass for Inga slik at den kan tildeles i det hun ankommer Norge.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Inntil da etterlyser han smidighet fra norske kommuner.

– Med litt skjønn og velvilje fra alle parter er dette fullt mulig å håndtere. Min sterke oppfordring til kommunene, i dette tilfellet Stavanger, er å forberede saken slik at man kan gjøre det formelle vedtaket samme dag som vedkommende er tilbake i landet.

Søviknes mener Inga, hvis hun oppfyller kriteriene, da ville kunne få sykehjemsplass i det hun lander i Norge.

– En politisk vekker

Også helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe i Senterpartiet mener kommunene ikke må være for strenge.

– Man trenger ikke skyve loven foran seg. Det er mulig å gjøre unntak og se at her er det sterke menneskelige hensyn.

Kjersti Toppe

LEGITIMT: Kjersti Toppe (Sp) mener pensjonister som bor i utlandet har et helt legitimt krav om å få helse- og omsorgstjenester i Norge.

Foto: Ingrid Aarekol / NRK

– Vi må ivareta interessene for den nye generasjonen av eldre som har valgt å bosette seg i utlandet i pensjonisttiden og har et helt legitimt krav om å få reise hjem igjen til Norge.

Toppe mener Stortinget bør vurdere å endre regelverket eller praktiseringen av det.

– Jeg visste ikke at regelverket var sånn. Denne saken er en vekker for oss politisk. Det trengs kanskje nye forskrifter.

– Likebehandling er viktig

Søknaden om sykehjemsplass til Inga ble avslått av Stavanger kommune, som fikk medhold fra Fylkesmannen.

Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, sier hun har stor forståelse for at situasjonen til Inga er vanskelig.

– Men regelverket er veldig klart. Man må oppholde seg i Norge for å få realitetsbehandlet en søknad om sykehjemsplass.

– Vi har behandlet denne saken korrekt. Det er viktig for oss å behandle alle likt. Mange er i samme situasjon som Inga. Det vil skape presedens hvis vi gjør unntak og begynner å behandle og innvilge sykehjemsplass til brukere som befinner seg i utlandet.

Eli Karin Fosse

KORREKT: Helsedirektør Eli Karin Fosse i Stavanger kommune sier alle må behandles likt, men åpner for å vurdere sykehjemsplass for Inga selv om hun ikke bor i Norge.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Fosse sier likevel at kommunen vil gjøre en foreløpig vurdering av hvilke tjenester de mener Inga har behov for og rett til hvis hun kommer til Stavanger.

– I det de setter sine bein på norsk jord, har folk krav på nødvendig helsehjelp i den kommunen de oppholder seg. Men den endelige vurderingen og selve søknadsbehandlingen må vi gjøre når hun eventuelt kommer til landet.