Hopp til innhold

Nordmenn er blant de giftigste i verden

Nordmenn har rundt 40 ganger flere miljøgifter i kroppen i dag enn for 60 år siden, viser ny forskning.

torsk

HOPER SEG OPP: Miljøgifter hoper seg opp i næringskjeden, spesielt i Arktis, takket være de globale havstrømmene. Enkelte forskere mener at torsk fra Barentshavet har unormale nivået av PCB-gifter.

Foto: Joachim S. Müller / Flickr.com

For 60 år siden var det vanlig å finne seks-sju miljøskadelige stoffer i norske kropper.

Nå ligger tallet på 200-300 stoffer, skriver Bergens Tidende torsdag.

– Før ble vi først og fremst utsatt for miljøgifter gjennom arbeid i industri eller lignende. I dag er produkter med miljøgifter en viktig del av hverdagen vår, sier direktør Eldbjørg Heimstad ved Norsk institutt for luftforskning til avisen.

Leker, møbler og klær

Hun opplyser at vi får i oss miljøgifter i alt fra møbler, leker og ytterklær til mat og drikke. Høyt forbruk kan være en av årsakene til at nordmenn er blant de giftigste i verden.

Men også andre faktorer påvirker. En del miljøgifter i gjenstander blir frigjort og fraktet med luft. Vindstrømmer tar dem med seg til vår del av verden.

Dermed kan giftige stoffer fra for eksempel asiatisk industri havne i økosystemer i Norge, mener forskerne.

– Vi får i oss syntetiske stoffer som vi ikke vet rekkevidden av ennå. Industrien kommer dessverre forskningen i forkjøpet med å utvikle og bruke nye stoffer som kan være farlige, sier Heimstad.

Omtrent håpløst å unngå

Forbrukerrådets fagdirektør for mat og handel, Gunstein Instefjord, etterlyser et strengere regelverk i Norge for hvilke stoffer som er lovlige, og hvilke mengder som skal tillates.

Han viser til at Sverige og Danmark har strengere regler enn det EUs egne direktiver tilsier.

– Det er omtrent håpløst for forbrukere å unngå kjemikalier man frykter. Stoffene står ofte ikke en gang oppført på produktene man kjøper, sier Instefjord.

Brytes langsomt ned

I fjor skrev NRK om at urovekkende høye nivåer av miljøgiften klorerte parafiner er funnet i dyreliv rundt Svalbard, og i morsmelk. Nå viser det seg at giftstoffet i tillegg øker i de marine næringskjedene i Arktis.

Tidligere er stoffene påvist i fisk, fugl og fugleegg, i tillegg til i morsmelk hos norske mødre.

Spesielit blir disse giftstoffene oppkonsentrert i næringskjeden i Artktis, og utgjør et helseproblem for befolkningen nord i verden.