Nordisk politi trenes opp i metoder fra «Dark Room»

I et opplæringsprogram inspirert av «Dark Room» øver nordiske politifolk seg på å stoppe kriminalitet på det mørke nettet. – Vi er veldig glade for å kunne bidra, sier påtalelederen i Vest politidistrikt.

Dark room

INSPIRASJON: – Det er en god gruppe med veldig flinke folk som er satt sammen i et tverrfaglig team og som får jobbe med disse sakene, sier påtaleleder Gunnar Fløystad.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Politiet i Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge styrker innsatsen mot kriminaliteten på det mørke nettet, melder Politidirektoratet.

Som et viktig ledd i denne satsingen, har man bygget et simulert nettverk for å drive opplæring av politifolk i disse landene.

Kristin Kvigne, sjef for PU

Kristin Kvigne

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Politiet må være der kriminaliteten skjer. Derfor må vi også være på lukkede deler av nettet for å forebygge og bekjempe kriminaliteten, sier avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet.

Det er norsk politi har tatt initiativet til opplæringen i hvordan kriminelle benytter nettet og hvordan de krypterer kommunikasjon.

Prosjektet er et samarbeid mellom Interpol, Politihøgskolen, NTNU og Politidirektoratet.

Politifolkene som kurses, læres opp i metoder for å sette inn mottiltak mot kriminelle elementer innenfor områder som overgrep, narkotika, menneskesmugling, våpentransport, hvitvasking og spionasje.

– Veldig glade for å kunne bidra

Operasjon «Dark Room» har vært til inspirasjon for oppbygning av samarbeidet, og erfaringene fra denne og andre etterforskninger på det mørke nettet er med i opplæringen, ifølge direktoratet.

– Det er vel ikke å ta for hardt i å si at vi, sammen med Kripos, har vært lengst fremme på metodeutvikling innenfor dette feltet nå en periode, sier påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt.

Han har det øverste ansvaret for straffesakene som reises mot personene som blir tatt gjennom overgrepsprosjektet «Dark Room», og er glad for at arbeidet gruppen har lagt ned kan gi resultater også i andre land og på andre kriminalitetsområder.

– Vi er selvsagt veldig glade for å kunne bidra med metodeutvikling som kan bedre etterforskningen og forebyggingen, sier Fløystad.

Politiets pressekonferanse om Dark Room

FORNØYD: Påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt sier de er veldig glade for å kunne bidra med metodeutvikling. Her under pressekonferansen politiet hadde om «Dark Room» i fjor høst, sammen med etterforskingsleder Hilde Reikrås og påtaleleder Janne Heltne (t.h.).

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Jobber ikke med gamle saker

«Dark Room»-ledelsen har tidligere fortalt at de har utviklet nye metoder for å identifisere deltakerne i chattegruppene på det mørke nettet. Gruppen på rundt 25 personer har nå jobbet sammen med saken i over et år.

– Det er en god gruppe med veldig flinke folk som er satt sammen i et tverrfaglig team og som får jobbe med disse sakene, sier Fløystad.

Han tror det at gruppen jobber mye i «sanntid», med pågående saker, kan være med på å forklare hvorfor «Dark Room»-prosjektet nå blir brukt til inspirasjon for politikollegaer i Norden.

– De jobber ikke med gamle saker, men med saker de selv oppdager.

Håper flere alvorlige saker oppdages

– Kan det også være det som gjør at de får inspirasjon til innovasjon av nye metoder?

– Klart det. De gjør jo noe ingen andre har gjort før, i alle fall i et slikt omfang, sier Fløystad.

Opplæringsprogrammet skal ifølge Politidirektoratet styrke nordiske politistyrkers evne til å bekjempe alvorlig kriminalitet på internett.

– Vi håper at flere alvorlige saker oppdages, kan etterforskes og straffeforfølges, sier avdelingsleder Kvigne.