No skal ulven få gå i fred

Fylkesmannen har gjeve avslag på søknad om forlenga skadefellingsløyve på ulv mellom Dalsfjorden og Sognefjorden.

Sau måtte avlivast etter møte med ulv

TOK LAM: Ulven har teke fleire lam i Naustdal og Fjaler i sommar, men det har vore få observasjonar av rovdyret.

Foto: Solveig Svarstad / NRK

Guddal beitelag, Flekke beitelag, Fjorden og Dale beitelag og Gaular beitelag får ikkje forlenga fellingsløyvet som gjekk ut 1. august.

– Det er ikkje sett noko ulv sidan det førre løyvet vart gjeve, og det er heller ikkje funne skadde eller daude dyr sidan, grunngjev Gunn Helen Henne, fungerande fylkesmiljøvernsjef.

Observert i Hyllestad

Løyvet vart gjeve etter at det som truleg er ein ulv har teke fleire lam i Naustdal og Fjaler i sommar. DNA-prøvar er sendt til analyse og i slutten av juli vart rovdyret truleg observert i Sundbotn i Hyllestad. Då vart løyvet forlenga.

Om det skulle komme fleire observasjonar, vil fylkesmannen raskt kunne gi nytt fellingsløyve.

– Blir det gjort nye observasjonar av ulv i området, eller funn av skadde eller daude dyr, så kan vi vurdere det raskt, seier ho.