No er nyttårssmellen her: – Det er viktig å teste seg tidleg

Jule- og nyttårsfeiringa med fleire besøk og reiser har sendt smittetala oppover, melder FHI. – No er det viktig å ha låg terskel for å teste seg, oppmodar kommunelegar.

Nyttårsaften 2019/2020

NYE TILFELLE: I Sunnfjord kommune er det tre nye smittetilfelle, alle har samanheng med jul- og nyttårsfeiring.

Foto: Berit Roald

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi må anta at det er ukjent smitte i Sunnfjord og i andre delar av landet, seier Øystein Furnes, kommunelege i Sunnfjord.

Kommunen har fått påvist tre nye tilfelle av covid-19. 60 personar er i karantene.

Det siste døgnet er det meldt om 825 nye koronatilfelle i Noreg. For to dagar sidan blei det sett ny smitterekord i Noreg, med 930 nye smittetilfelle.

– Vi reknar med at stigninga i smittetala nasjonalt gjennom jula, og også den noko brattare stigninga etter jul og nyttår har samanheng med at fleire har treft kvarandre gjennom julehøgtida og nyttårshelga, opplyser avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet til NRK.

At fleire også har reist både innanlands og utanlands speler også inn, seier Vold.

Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet.

STIGNING: Stigninga i smittetala etter jul- og nyttår kan sjåast i samanheng med at fleire har treft kvarandre og vore på reiser, seier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Foto: NRK

Ustabil situasjon

Frå veke 52 til 53 auka dei nasjonale smittetala med 16 prosent. FHI såg også litt nedgang i testaktiviteten og ein auke i delen av dei testa som hadde positive prøver, frå 2 prosent i veke 52 til 3,6 prosent i veke 53.

– Samla sett vurderer vi at situasjonen er ustabil, og med aukande smittespreiing siste veker, uttaler Vold.

I nordfjordkommunen Stryn var det ingen smittetilfelle i desember. No er det meldt om nye smitta for tredje dag på rad.

– Dei som testar positivt og ikkje har sikre nærkontaktar, blir overraska. Mange av dei har eit lett symptombilete når dei tek ein test, seier kommunelege Marius Solbakken.

Han rår no folk til å teste seg tidleg ved luftvegssymptom.

– Eg trur alle nok fekk ei lita realitetsorientering då ein såg smittetala som kom etter nyttår. For oss smittevernlegar har det ikkje vore ei overrasking, seier Solbakken.

– Det er viktig å ha låg terskel for å teste seg inn i 2021.

Høgare R-tal i Bergen

Helse Bergen melder at R-talet har auka frå 0,7 til 1 sidan tysdag. Dette betyr ei kraftigare spreiing av koronaviruset enn førre veke.

I Sandnes kommune vart det påvist 23 nye tilfelle i går, det nest høgaste talet under pandemien. I Trondheim og Stavanger har vekesnittet gått nedover, opplyser NTB.

Alle dei tre nye smittetilfella i Sunnfjord kan knytast til jule- og nyttårsfeiringar. Kommunelegen trur kommunen kan vente fleire smittetilfelle etter nyttår.

– Alt taler for at tilfella vi har no, er under kontroll. Men det viser kor viktig det er å teste seg ved symptom og at ein følgjer råda som er gitt frå kommunar og regjeringa, seier Furnes.

Øystein Furnes

VIKTIG Å FØLGE TILRÅDINGAR: No er det viktig å teste seg ved symptom og følge tilrådingar om sosial kontakt den neste veka, seier Øystein Furnes, kommunelege i Sunnfjord.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 27.01.2021
1 915
Smittede/uke
120
Innlagte
556
Døde
80 358
Vaksinerte