Hopp til innhold

Ni fylker har fått dårligere veier

I halvparten av norske fylker har riks- og fylkesveiene blitt mer ujevne og dårligere de siste fem årene, viser en ny rapport. Hordaland har landets dårligste veistandard, mens forverringen er størst i Møre og Romsdal.

Hullete vei

FEIL VEI: Veistandarden har blitt forverret i ni av landets fylker de siste fem årene, viser rapporten regjeringen får overlevert i dag.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Det går feil vei i ni av landets fylker. Det viser rapporten «Kvaliteten på det norske veinettet: status for riks- og fylkesveier».

Rambøll & Co. har målt veikvaliteten på oppdrag fra interesseorganisasjonen Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Resultatet er samlet i rapporten som overleveres til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tirsdag, skriver Aftenposten.

Verst på Vestlandet

Ifølge oversikten har Vestfold landets beste veier. Rett bak følger Hedmark, deretter Akershus og Oslo.

Hordaland havner på bunn, fulgt av Sogn og Fjordane, mens Telemark er det tredje verste fylket på veikvalitet.

Ingen norske fylker lever opp til det som finnes av norske standardkrav for veier.

I de fem årene som er gått siden forrige gang Rambøll undersøkte veikvaliteten, har «ni fylker har fått mer ujevn og til dels betydelig dårligere vei», heter det i rapporten. Møre og Romsdal har hatt den mest negative utviklingen, fulgt av Oslo og Finnmark.

De andre fylkene der veikvaliteten har blitt forverret på fem år, er Troms, Oppland, Nordland, Nord-Trøndelag, Vest-Agder og Aust-Agder.

Veiarbeid på fylkesvei 452 i søndre Meløy.

VERST I VEST: Hordaland og Sogn og Fjordane har landets dårligste veistandard, og Møre og Romsdal har hatt størst forverring de siste årene, ifølge rapporten.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

– Det skal ikke være slik

– Situasjonen mange steder er prekær og går på sikkerheten løs. Det understreker med all tydelighet behovet for krav til standard på fylkesveier, slik det er for riksveier, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.

– Det skal ikke være slik at riks- og fylkesveier er bedre for noen enn for andre, avhengig av hvor de bor, sier han til Aftenposten.

Forfallet er stoppet

I 2010 ble det brukt 10,6 mrd. kroner på norske riksveier, utbygging og skredsikring inkludert.

Siden dagens regjering overtok etter de rødgrønne i 2013, har summen økt fra 12,4 milliarder til det nå er foreslått 19,2 milliarder kroner i 2017, altså nesten en dobling siden 2010.

Ifølge rapporten har forfallet på norske veier stoppet opp, og for 2017 er det satt av nesten tre ganger så mye til planlegging av norske veier som det ble i 2010.