Hopp til innhold

Nei til kreftmedisin for tredje gong: – Eg blir rasande

For tredje gong fekk brystkreftmedisinen Kadcyla nei frå styresmaktene. Kreftsjuke betalar frå eige lomme. – Inntekt skal ikkje rå over liv eller død, meiner kreftsjuk fylkestopp.

Fylkesordførar Anne Gine Hestetun (Ap)

FYLKESORDFØRAR: Anne Gine Hestetun er fylkesordførar i Hordaland. Ap-politikaren har hatt kreft sidan 2012, og gått på medisinen sidan i fjor haust.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Medikamentet er nyttig, men prisen er for høg. Det er konklusjonen etter at Beslutningsforum for tredje gong seier nei til å ta i bruk brystkreftmedisinen Kadcyla ved norske sjukehus.

Avslo tilbodet for sjuande gong

NRK har fleire gongar omtala medisinen, som er eit livsforlengjande legemiddelpreparat som er retta spesielt mot pasientar med brystkreft.

Styresmaktene og produsenten Roche har forhandla om legemiddelet i tre år. Etter at legemiddelselskapet for sjuande gong leverte eit redusert tilbod på brystkreftmedisinen, står «Beslutningsforum for nye metodar» fast ved avslaget

Leiar Lars Vorland har tidlegare sagt til NRK at dei gjerne skulle ha sagt ja, fordi medisinane verkar. Men prisen er for høg samanlikna med effekten, meiner han.

– Me tvilte oss fram til eit nei, seier Vorland til Dagens Medisin, om fredagens avgjerd i eit ekstraordinært møte.

Lars Vorland

LEIAR: Administrerande direktør Lars Vorland i Helse Nord er leiar i Beslutningsforum. Dei vil vurdera legemiddelet på nytt dersom det kjem ein ny pris eller meir dokumentasjon.

Foto: Amanda Åsberg/NRK

Betalar frå eiga lomme

I Noreg er rundt 100 pasientar aktuelle for behandling med Kadcyla årleg.

Fylkesordførar i Hordaland, Anne Gine Hestetun, er blant desse.

Ho fekk brystkreft med spreiing i 2012. Kadcyla, som ho starta på i fjor haust, held sjukdomen hennar i sjakk, meiner Hestetun.

– Eg er eit godt døme på at medisinen har effekt. Det er totalt uakseptabelt at ein ikkje klarar løysa denne oppgåva i Noreg, når medisinen er ein del av det offentlege legemiddeltilbodet i over 15 europeiske land.

Medikamentet er tilgjengeleg over offentlege budsjett i 18 europeiske land, blant anna i Sverige og Danmark. Men ikkje i Noreg.

Anne Gine Hestetun

DESEMBER 2016: Den sjukmelde fylkesordføraren fotografert medan ho gjekk på cellegift hausten 2016. – Medisinen har effekt. Det er eg eit godt døme på.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Etter avslaget fredag, må Hestetun halda fram med å betala av eiga lomme. Eit års behandling kostar rundt 900.000 kroner. Hestetun har tidlegare uttala at ho fryktar eit klasseskilje i Helse-Noreg.

– Eg er så heldig at eg har midlane til det. Men det skal ikkje vera slik at dei med pengar skal få behandling, medan dei som ikkje klarar det, eller tek opp store forbrukslån, ikkje får ei behandling som varar.

Fryktar det har gått prestisje

Ho er fly forbanna etter at Beslutningsforum nok ein gong sa nei. Ho fryktar det har gått prestisje i saka.

– Eg vert rasande når eg høyrer at ein snakkar om å venta på nye medikament. Medan dette skal testast og prøvast ut, er det menneske som døyr.

Vorland seier til Dagens Medisin at Beslutningsforum vil vurdera saka igjen dersom det kjem eit nytt pristilbod eller meir dokumentasjon på legemiddelet sin effekt.

Hestetun håpar styresmaktene vil opna for ei snarleg, ny vurdering.

– Når eit godkjend preparat blir brukt i mange europeiske land, skulle det berre mangla at ein ikkje tilbyr det i Noreg.