Hopp til innhold

NDLAs daglige leder går av

Øivind Høines trekker seg fra lederjobben i det fylkeskommunale læremiddelselskapet NDLA med umiddelbar virkning. – Jeg opplever ikke å ha tillit fra styret, sier Høines.

Øivind Høines

GÅR AV: NDLA-leder Øivind Høines.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Øivind Høines slutter i jobben som daglig leder for Nasjonal digital læringsarena (NDLA).

Det opplyser selskapet, som lager digitale læremidler til videregående skoler på oppdrag fra 18 fylkeskommuner, i en pressemelding fredag ettermiddag.

– Dette valget tar jeg fordi jeg ikke opplever å ha tillit fra styret. Jeg opplever å ha tillit fra styreleder, og fra min sjef, fylkesdirektør for opplæring i Hordaland fylkeskommune, men dette er ikke tilstrekkelig for meg. Siden tilliten ikke er på plass, ser jeg at jeg kan bidra til å skape bedre rammer for utvikling og vekst ved å gå av, sier Øivind Høines i pressemeldingen.

Høines skriver i en tekstmelding til NRK at han ikke vil kommentere saken i denne omgang.

Styret vil gjenopprette tilliten og omdømmet

NDLAs styre behandlet tidligere denne uken den siste av to revisjonsrapporter fra selskapet Deloitte. Selskapet konkluderer med at NDLA har brutt arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven og lov om offentlige anskaffelser.

Tidligere denne uken fortalte NRK om hvordan ett konsulentselskap over ti år hadde hele 79 prosent av inntektene sine fra NDLA, mens selskapets eiere selv hadde sentrale lederjobber i læremiddelselskapet.

Rapportene fra Deloitte kom som følge av intern varsling i NDLA.

«Styret ser svært alvorlig på det som forvaltningsrevisjonene har avdekket og ber styreleder gå i dialog med daglig leder med sikte på å finne løsninger som kan gjenopprette tilliten og omdømmet til selskapet», het det i vedtaket NDLA-styret fattet onsdag.

John Arve Eide

STYRELEDER: John Arve Eide i NDLA.

Foto: Ann Kristin Ohrstrand / Akershus fylkeskommune

Fikk støtte fra ansatte

Torsdag gikk mange ansatte i NDLA ut med en støtteerklæring til sin daglige leder, mens kunnskapsministeren ba NDLA gjøre endringer.

Fredag er det altså klart at dialogen styret vedtok at styreleder John Arve Eide skulle ha med Øivind Høines, endte i Høines' avgang.

– Øivind Høines har vært en sentral ressurs i oppbyggingen av selskapet NDLA, og NDLAs posisjon i arbeidet med å sikre tilgangen til åpne digitale læremidler er ikke minst Høines fortjeneste, skriver styreleder John Arve Eide i pressemeldingen.

– Landet på en fornuftig måte

Etter det NRK forstår, kom sjefens avgang overraskende på de ansatte. Etter styremøtet onsdag, tok Eide kontakt med Høines, og avtalte et møte i dag, fredag.

På dette møtet fikk Høines altså formidlet det han selv omtaler som manglende tillit fra styret, og valgte å gå av.

Styreleder Eide vil ikke overfor NRK gå i detalj på hva som ble diskutert i møtet.

– Nå er vi tilfreds med at vi har landet dette på en fornuftig måte. Vi går videre. Vi har hatt stor glede av det arbeidet NDLA og Øivind Høines har gjort i dette så langt. Dette er en løsning som vi finner god, også for styrets behandling av saken, sier Eide.

Høines kom til NDLA fra jobb i Hordaland fylkeskommune, og har ifølge Eide fortsatt et ansettelsesforhold der. Høines slutter med umiddelbar virkning i NDLA.

– Han går av i dag, som det står i pressemeldingen, sier Eide.

– Vanskelig sak

Christer Gundersen, teknisk leder i NDLA, overtar midlertidig som daglig leder. En ny permanent daglig leder vil trolig være på plass rundt neste sommer, ifølge Eide.

Styrelederen sier saken har vært vanskelig å håndtere, men at han samtidig ser på nåsituasjonen i NDLA som god, etter oppfølgingen av de to revisjonsrapportene.

– Det er også viktig for meg å understreke at vi i det daglige jobber med å levere de gode tjenestene og læremidlene vi lager, sier Eide.