Nattestenger fylkesveg

Det er meldt snø og minusgrader ein lengre periode i fjellstroka. Difor blir også fylkesveg 55 over Sognefjellet nattestengd i tida framover. Vegtrafikksentralen opplyser at det blir gjort nye vurderingar om vêrmeldingane endrar seg.