Nato: KNM «Helge Ingstad» drev navigasjonstrening da ulykken skjedde

Nato bekrefter overfor NRK at fregatten trente da den kolliderte med tankskipet utenfor Øygarden.

Fregatten Helge Ingstad om natten

ALLE VAR TIL STEDE: Normalbesetningen var til stede på broen før kollisjonen skjedde, får NRK opplyst.

Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

Nato skriver i sin nyhetsmelding om skipskollisjonen i Øygarden natt til torsdag at KNM «Helge Ingstad» «seilte i indre fjorder for navigasjonstrening» da de kolliderte med tankskipet «Sola».

– De navigerte med en vaktsjef og en assisterende vaktsjef. En vaktsjef er utdannet navigatør, mens en assisterende vaktsjef ikke er fullverdig opplært, sier Torill Herland, kommandørkaptein og kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, til NRK.

Nato-kommandør Denver Applehans, som selv deltok på øvelsen Trident Juncture i Trondheim, der KNM «Helge Ingstad» også var, bekrefter dette overfor NRK.

Han vil imidlertid ikke gå i detaljer om hva som foregikk på broen før kollisjonen, og viser til Havarikommisjonens pågående undersøkelser.

Alle var til stede på broen

Normal besetning på broen på en fregatt av denne typen er vaktsjef, assisterende vaktsjef, rormann og to utkikkere.

Etter det NRK får opplyst, var alle disse funksjonene til stede på broen da ulykken skjedde.

– Jeg vet at de trente, men kan ikke si noe spesifikt om hvilken trening det var. Det må de som var om bord svare på i etterforskningen, sier Applehans.

Nato vil heller ikke kommentere om treningen kan ha vært en medvirkende årsak til ulykken. Både Sjøforsvaret og Applehans sier det er normalt å drive navigasjonstrening under seilaser som den KNM «Helge Ingstad» gjennomførte.

– Må være ekstra aktsomme

Det er bekreftet at AIS-systemet på fregatten var avslått før kollisjonen.

Dette er vanlig, og det skal også være en vanlig treningsøvelse å slå av strømmen på fregatten. Det er altså ikke klart nøyaktig hvilken type trening som foregikk på KNM «Helge Ingstad».

Politiet, som etterforsker ulykken, påpeker generelt at slike treningstiltak må utløse ekstra aktsomhet.

– Politiet er ikke overrasket over at Forsvaret bruker de mulighetene de har til å øve besetningen i navigasjon, sier etterforskningsleder Frode Karlsen.

Han sammenligner det med politiets utrykningstrening på veiene.

– Men som veitrafikklovens paragraf 3 pålegger aktsomhet i trafikken, gjelder akkurat det samme dem som ferdes på sjøen. Aktsomhetskravet øker jo mer man avviker fra hovedreglene for ferdsel både på veien og sjøen, og man har gjerne et enda større ansvar når man slår av AIS-systemet, sier Karlsen.

Etterforskingslederen ønsker foreløpig ikke å kommentere om politiet har funnet ut at treningssituasjonen medvirket til kollisjonen.

Forsvaret brukte slepebåter for å hindre fregatten fra å skli fra land.

Forsvaret brukte slepebåter for å hindre fregatten fra å skli fra land.

Avhørt av politiet

Personene som på ulykkestidspunktet var vaktsjef og assisterende vaktsjef på KNM «Helge Ingstad» er avhørt av politiet.

Den assisterende vaktsjefen, som altså ikke har fullverdig opplæring, har ifølge BT et særlig ansvar for navigasjon, og kan dermed ha vært den som har gitt rormannen navigasjonsordre i forkant av kollisjonen.

Men det er vaktsjefen som har det øverste ansvaret, og som må vurdere å gripe inn hvis kritiske situasjoner oppstår.

– De navigerer sammen, og det er ingenting som blir gjort uten at vaktsjef vet nøyaktig hva som skjer, sier Torill Herland i Sjøforsvaret, som imidlertid påpeker at hun ikke vet hvordan situasjonen var på KNM «Helge Ingstad» før kollisjonen.

– Jeg har ikke vid kjennskap til hvem som var på broen da det smalt, eller hva de har gjort på bro i hvilke faser, sier Herland.

Avgitt til Nato

KNM «Helge Ingstad» er en del av SNMG1-styrken til Nato. Etter øvelsen Trident Juncture var fregatten tilbake i vanlig Nato-operasjon da ulykken skjedde.

– KNM «Helge Ingstad» var helt og holdent avgitt av Norge til Nato-operasjonen, og vi blander oss ikke inn i hvordan de trener eller opererer. Norge stiller fartøy til disposisjon i SNMG1, og fartøyet rapporterer til Natos styrkesjef, sier Torill Herland.