– Å reise blir som å ta selvmord

Nathan og hans familie må være ute av landet innen 16. mai.

Nathan Eshete

KASTES UT: Nathan er født og oppvokst i Norge, men foreldrene har nå fått endelig avslag på asylsøknaden.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Nathan og familien

TAR DET TUNGT: – Familien er veldig fortvilet, sier Aina Heldal Bøe i Støttegruppen for Nathan.

Foto: Hanne Hagen Rotnes / NRK

For to dager siden fikk Nathan og familien beskjed om endelig avvisning av asylsøknaden deres, og at de må forlate landet innen 16. mai.

– Jeg har ikke ord for å beskrive det, sier faren til Nathan, Asfaw Eshete, til NRK. Vi hadde håp da myndighetene sa at de skulle vurdere saken på nytt, men de har ikke truffet oss, og de har ikke snakket med oss. Og så plutselig sier de at vi må ut.

– Det var veldig tøft for Nathan, og en stor belastning. Han sier at dette er hans land, og at han ikke kjenner noen i Etiopia.

Syv år gamle Nathan er født og oppvokst i Norge.

– Å reise blir som å ta selvmord

Eshete sier at han frykter for livet sitt hvis han og familien må reise tilbake til Etiopia.

– Vi reiser ikke frivillig. For meg er det som å begå selvmord, på grunn av min politiske aktivitet i hjemlandet.

Støttegruppe: – Helt forferdelig

– Vi syns det er helt forferdelig, sier medlem i Støttegruppen for Nathan, Aina Heldal Bøe, til NRK. Vi syns det er feil at Nathan, som er født i Norge og har fylt 7 år, skal sendes til et diktatur. Og at de ikke kunne ventet til stortingsmeldingen for å se hva den kunne kommet med, er forferdelig skuffende.

Bøe fikk også meldingen 2. mai om at familien måtte ut, og hun sier at støttegruppen vil jobbe videre for at Nathan og familien skal få bli værende i Norge.

– Vi gir aldri opp, og vi vil jobbe videre for at Nathan skal få bli værende i det eneste landet han noensinne har vært i.

– Har ikke beskyttelsesbehov

Jon Ole Martinsen i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) sier til NRK at det i utsendelsesvedtaket konkluderes med at familien ikke har beskyttelsesbehov, og at det ikke foreligger nok menneskelige hensyn til å gi beskyttelse på humanitært grunnlag.

– Når det gjelder Nathan, så heter det at han har opparbeidet seg tilknytning til riket, men ikke i tilstrekkelig grad til å kunne gi tillatelse. De mener at hans hovedtilknytning ligger hos foreldrene. De mener også at de innvandringsregulerende hensyn veier tyngre enn Nathans beste i denne saken.

– Overfladisk behandling

– Jeg ble veldig skuffet når jeg så dette vedtaket, sier Martinsen. Både i forhold til beskyttelsesvurderingen, men først og fremst i forhold til den overfladiske behandlingen av vurderingen av barnets beste, og tilknytningsspørsmålet.

Martinsen mener at vedtaket viser at det er behov for å få på plass klarere retningslinjer.

Mener norske myndigheter må opptre tydelig og forutsigbart

Justisminister Grete Faremo har tidligere sagt at det er til det beste for barna at norske myndigheter opptrer tydelig og forutsigbart overfor dem hun kaller «returnektere», og hun mener det er viktig å hindre at foreldre skyver sine barn foran seg.

Hele lokalsamfunnet i bydelen Arna i Bergen har tidligere engasjert seg for at Nathan og foreldrene skal få bli i Norge .