Nær halvparten studerer i utlandet. Nå vil legestudentene at det skal bli færre

Norsk medisinstudentforening organiserer mange av dem som studerer til lege i utlandet. I et «kontroversielt» vedtak ber de om at antallet begrenses.

Barn som blir sjekket med stetoskop av lege på sykehus.

BØR ØKES: Grimstad-utvalget har anbefalt å øke antall legestudenter som utdannes i Norge med 70 prosent. Studentforeningen mener det må skje en parallell reduksjon av andelen som studerer i utlandet.

Foto: Gorm Kallestad / Gorm Kallestad

I fjor kom den såkalte «Grimstad-rapporten», som konkluderte med at antallet legestudenter som utdannes i Norge bør økes med 70 prosent innen 2027.

Det tilsvarer en økning på over 1000 årlige studieplasser. Ekspertutvalget foreslo også gradvis kutt i studiestøtten for å «hente hjem» norske legestudenter i utlandet.

Flere reagerte på rapporten. Nær halvparten av norske medisinstudenter, rundt 3000, studerer nemlig i utlandet.

Statsråd Iselin Nybø (V), som bestilte rapporten, sa at kuttforslaget om studiestøtte fikk det til å «rykke i den liberale ryggmargsrefleksen».

– Rapporten har blitt heftig debattert i medisinstudentmiljøet det siste året, sier leder Håvard Ulsaker i Norsk medisinstudentforening, en underavdeling av Den norske legeforeningen.

Votering i Norsk medisinstudentforening

VOTERING: Norsk medisinstudentforening har i et vedtak bestemt at tallet på utenlandske studenter bør begrenses. Bildet er fra en annen votering i august.

Foto: NMF

– Kontroversielt

Men nå vil også legeforeningen sine fagorganiserte studenter ha ned tallet på utenlandske medisinstudenter.

På et ekstraordinært møte tidligere i oktober gikk de inn for en resolusjon som sier ja til en strengere regulering av utenlandsstudentene.

Ulsaker medgir at vedtaket er kontroversielt, selv om det ble vedtatt med klart flertall.

Etter at Grimstad-utvalget i fjor la fram sin rapport, ble forslagene sendt ut på høring.

Samtlige av studiestedene som i dag tilbyr medisinutdanning i Norge, har sagt seg villige til å øke antall studieplasser.

– Vi mener at dersom man skal ha en slik massiv økning av medisinstudenter i Norge, må vi også se på hvor mange som studerer i utlandet, sier Ulsaker.

Håvard Ulsaker

VIL SKJERPE INN: Leder Håvard Ulsaker i Norsk medisinstudentforening mener færre medisinstudenter må utdanne seg i utlandet dersom målene i Grimstad-rapporten skal nås.

Foto: Norsk Medisinstudentforening

Frykter for mange leger

Som følge av koronasituasjonen og høye søkertall, fikk de fire universitetene som tilbyr medisinutdanning i år tilført 80 ekstra studieplasser som en midlertidig ordning.

De siste årene har inntaket av norske legestudenter i utlandet ligget på ca. 500 årlig. I 2019 ble 636 medisinstudenter tatt opp på norske studiesteder.

Studentforeningen frykter en overutdanning av leger dersom studenttallet i Norge øker uten en tilsvarende reduksjon i antallet som studerer i utlandet.

– Dette handler ikke om kvaliteten på utdanningen i utlandet, men at det bør være et samsvar mellom fremtidig behov og hvor mange vi utdanner, sier Ulsaker.

Ansa-president Morgan Alangeh

KRITISK: Ansa-president Morgan Alangeh mener vedtaket i Medisinstudentforeningen rokker ved studentenes rett til å velge hvor de vil utdanne seg.

Foto: Ansa

– Svekker akademisk frihet

Ansa, foreningen for norske studenter i utlandet, kalte deler av Grimstad-rapporten for en hån.

Ansa-president Morgan Alangeh er nå også skuffet over vedtaket i studentforeningen.

– Vi er bekymret over retorikken de har lagt seg på i denne saken. En slik regulering vil svekke den akademiske friheten og studentenes rett til å velge eget studiested, sier Alangeh.

Alangeh understreker at konsulentselskapet Oslo Economics har konkludert med at en økning av studieplasser i Norge mest sannsynlig vil føre til en naturlig nedgang i andelen som studerer i utlandet.

– Det er rart at de plukker opp tråden på en sak som vi trodde var lagt død. Det er mange andre saker vi heller skulle samarbeidet med dem om, sier Alangeh.