Nå vil han melde deg ut av kirken via app

Sist han ville gjøre det enklere å melde seg ut av Den norske kirke, ble Erling L. Andersen stoppet av Kulturdepartementet. Nå lanserer han en utmeldings-app der brukerne må hente frem penn og papir.

Erling Løken Andersen og appen

LANSERER APP: Med denne appen mener Erling Løken Andersen i Utmelding.no at man skal kunne melde seg ut av Den norske kirke.

Foto: Utmelding.no

I fjor høst etablerte Erling Løken Andersen nettstedet Utmelding.no. Tusenvis fylte ut skjemaet på nettsidene deres, i den tro at de meldte seg ut av Den norske kirke.

Bjørgulv Vinje Borgundvaag

ÅPNER FOR Å GODTA APP-UTMELDING: Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H) i Kulturdepartementet har tidligere avvist Utmelding.nos løsninger. Nå sier han departementet vil vurdere appen.

Foto: Ina Eftestøl / NRK

E-post-skredet ga store problemer for kirkens mottaksapparat. Men snart viste det seg at utmeldingene var ugyldige, fordi de manglet signatur.

– Utmelding kan skje ved e-post dersom det vedlegges et scannet dokument som er datert og underskrevet, sa statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H) i Kulturdepartementet.

Andersen og Utmelding.no forsøkte seg med en elektronisk signatur, men også det ble avvist, til tross for at jusseksperter mente det burde godtas.

App med penn og papir

Nå mener Andersen å ha funnet en løsning.

– Kulturdepartementet har uttalt at kirken må godta utmeldinger på e-post til Kirkerådet, og at utmeldingen må være undertegnet og «scannet inn». Appen vi har utviklet tilfredsstiller kravene, mener Andersen.

Det er overhodet ingen forskjell på å ta bilde av noe og å scanne noe.

Erling Løken Andersen

Løsningen er langt mer arbeidskrevende enn det man normalt forbinder med en app:

Brukeren må finne frem penn og papir, skrive ned den nødvendige informasjonen, signere, og ta bilde av papiret. Appen genererer så en PDF-fil som sendes Kirkerådet.

– Dette er ingen ideell løsning, medgir Andersen, som imidlertid mener dette illustrerer problemet ved at kirken ikke tilbyr elektronisk utmelding.

Utmelding.no er nå stiftet som forening, med formål om å «aktivt bistå Den norske kirke i etterrettelighet om egne medlemstall».

BAKGRUNN: Over 5.000 tror de har meldt seg ut av kirken | Lurte 5.000 nordmenn til falsk kirkeutmelding | Nekter å godta kirkeutmelding på nett

Departementet åpner for å godta appen

Kulturdepartementet har tidligere avvist løsningene fra Utmelding.no. Men nå åpner de for å godta utmeldingene.

Departementet kan vurdere om nye tekniske løsninger er tilfredsstillende.

Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag

– Departementet kan vurdere om nye tekniske løsninger er tilfredsstillende dersom de ansvarlige tar kontakt om dette, sier statssekretær Borgundvaag, som påpeker at kirken vil få anledning til å uttale seg i saken.

Borgundvaag gjentar at e-post-utmelding etter dagens regler godtas «dersom det vedlegges et scannet dokument som er datert og underskrevet».

NRK har så langt ikke fått svar på hvordan Kulturdepartementet vurderer forskjellen mellom å scanne og fotografere et håndskrevet dokument.

– Det er overhodet ingen forskjell på å ta bilde av noe og scanne noe. En scanner er bare et avfotograferingsapparat. De kan etter loven ikke nekte å behandle utmeldinger generert via appen, mener Andersen.