Hopp til innhold

Nå snakker DNS-direktøren ut etter arbeidskrangelen

Bente Hartvedt Ringstad kalles manipulerende og diktatorisk, og beskyldes for å ville forfalske dokumenter som kan skade teateret. Nå forteller teaterdirektøren sin versjon av DNS-konflikten.

Bente Hartvedt Ringstad og Den Nationale Scene

– LEI MEG: – Hvis jeg har støtt noen, eller såret noen, så er jeg selvfølgelig lei meg for det, sier DNS-direktør Bente Hartvedt Ringstad.

Foto: DNS / NRK

– Jeg uttaler meg ikke om personalsaker i media, for det har ingenting der å gjøre. Men jeg kan ikke holde på å si «ingen kommentar» til alt mulig, sier Bente Hartvedt Ringstad.

Direktøren for Den Nationale Scene i Bergen har vært i hardt vær, men forholdt seg taus, etter at kommunikasjonssjef Finn Bjørn Tønder i høst sa opp sin stilling og gikk til angrep på direktøren i et flere sider langt brev som nådde offentligheten.

Teateret hyret etter hvert inn advokat Toril Wik for å undersøke Tønders påstander. Hun leverte i går sin første delrapport til styret ved teateret.

Den frikjenner Ringstad for en av de sentrale tingene hun er beskyldt for; oppfordring til eller utføring av dokumentfalsk av interne rapporter.

Jeg har empati. Selv om det ikke blir fremstilt slik av enkelte.

Bente Hartvedt Ringstad

– Jeg er fornøyd med rapporten. Den frikjenner meg fra Tønders beskyldninger om at jeg har opptrådt kriminelt, sier direktøren.

Hun forteller nå likevel om mangler ved arbeidsmiljøet ved teateret. Direktøren innrømmer rutinesvikt, og forteller at hun har tatt til orde for å tilpasse, eller «sminke», interne rapporter.

Finn Bjørn Tønder

– POSITIV OVERRASKET: – Jeg er positivt overrasket, for jeg hadde ærlig talt ikke trodd at det ville komme frem noe negativt om direktøren, sier Finn Bjørn Tønder om rapporten.

Foto: Maud Lervik Grøttland / NTB Scanpix/Bergens Tidende

«Da sminker vi dem»

Tønder hevder Hartvedt Ringstad på et internt møte tok til orde for at teateret burde endre rapporter som – hvis de kom ut – kunne stille dem i et dårlig lys.

Rapportene ville være sentrale ved et eventuelt erstatningskrav fra Helge Jordal, etter en skade den erfarne skuespilleren skal ha pådratt seg under prøver ved teateret.

– Jeg har aldri sagt «da lager vi nye rapporter». Men jeg har brukt ordene «da sminker vi dem». I det ligger det at vi tilpasser dem – at den som etterspør informasjon, får den informasjonen vedkommende etterspør, men ikke alt mulig annet som står i rapporten, som kanskje omtaler andre medarbeidere, for eksempel.

Del én av advokat Wiks gransking viser også at regelverket for utlysning av midlertidige stillinger ved teateret ikke er fulgt ved to anledninger.

– Vi burde ha lyst ut de stillingene. Det er rutinesvikt, men ikke lovbrudd, sier Hartvedt Ringstad.

Vi får håpe at det som er mest alvorlig i denne saken kommer frem i del to av granskingen.

Finn Bjørn Tønder

– Det er arbeidsmiljøutfordringer

Påstandene om dårlig arbeidsmiljø og Hartvedt Ringstad som ansvarlig for en fryktkultur ved teateret, blir gjenstand for gransking i andre del av Wiks rapport.

– Jeg synes det er bra at vi nå får en ordentlig gjennomgang. Det tror jeg er godt for teateret, dets ansatte, og arbeidsmiljøet som vi alle er ansvarlige for. Det er arbeidsmiljøutfordringer som har godt av å komme til overflaten og bli belyst, slik at vi kan jobbe med dem i fellesskap.

– Så du mener arbeidsmiljøet ved DNS har sine mangler?

– Ja, det vil jeg si. Man må jobbe med arbeidsmiljøet på enhver arbeidsplass, det er ikke noe som kommer rekende på en fjøl.

Hvis folk synes det er noe utidig ved meg, synes jeg det er fint at de gir beskjed om det.

Bente Hartvedt Ringstad

– Lei meg hvis jeg har støtt noen

– Hva tenker du om at din påvirkning på arbeidsmiljøet er en stor del av bakgrunnen for granskingen?

– Det eneste jeg vil si, er at hvis jeg har støtt noen, eller såret noen, så er jeg selvfølgelig lei meg for det. Det er ikke noe jeg ønsker å gjøre.

Hartvedt Ringstad peker på at Tønder hevder at å snakke på vegne av flere ansatte, og mener de burde kommet rett til henne dersom det var noe de ønsket å ta opp.

– Hvis folk synes det er noe utidig ved meg, synes jeg det er fint at de gir beskjed om det, slik at vi kan rette på det. Hvis det hviskes i krokene, er det jo umulig å ta tak i det, sier direktøren.

Victor Norman

– URIKTIG: – Rapporten slår fast at påstandene ikke medfører riktighet, sier Victor Norman, nestleder i DNS-styret.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

2012: «Fryktet stil»

Også i 2012 ble arbeidsmiljøet ved DNS gransket, etter at ansatte uttrykte misnøye med det de karakteriserte som røff lederstil, faglig udyktighet, baktaling av ansatte og en fryktet stil fra Bente Hartvedt Ringstad.

I 2014 var DNS i arbeidsrettssak mot Øyvind Eskildsen, mangeårig produksjonsteknisk ansvarlig ved teateret.

Hartvedt Ringstad sier det er opp til styret å avgjøre hennes skjebne, hvis det viser seg at hun som person står i veien for teateret.

Men hun legger ikke skjul på at hun er kritisk til Tønders håndtering av saken som er kommet opp i 2015.

– At han har skadet meg, er én ting, men han skader jo også arbeidsmiljøet på teateret ved å opptre på den måten han gjør. Han burde fulgt de varslingsreglene som gjelder, ved å løse konfliktene på lavest mulig nivå, i stedet for å si opp og skape en konflikt.

Rapporten belyser en rekke svært alvorlige påstander.

Victor Norman

– Jeg har empati

Hartvedt Ringstad har blitt anklaget for en i overkant tøff lederstil, og Tønder har også karakterisert henne som manipulerende og diktatorisk.

– Jeg har jo et direkte språk, og jeg har forventninger – til meg selv og til medarbeidere, til at vi skal nå de felles målene som er satt for teateret, sier Hartvedt Ringstad, som selv beskriver seg på følgende måte som person og leder:

– Jeg er målrettet, inkluderende, tydelig og engasjert. Det vil jeg si kjennetegner meg som leder. Og jeg har empati. Selv om det ikke blir fremstilt slik av enkelte.

Siren Sundland og Agnete Haaland

– ØDELEGGENDE: – Å spre svært alvorlige påstander om en kollega uten å ha tilstrekkelig fakta i saken, er svært ødeleggende for enhver organisasjon, sier styreleder Siren Sundland om Tønders brev og utsagn. Her sammen med teatersjef Agnete Haaland (t.v.).

Foto: Turid Rogne / NRK

Styrelederen: – Organisatoriske utfordringer

Da DNS onsdag kveld sendte ut pressemelding om del én av Wiks granskingsrapport, konkluderte de med at den «frikjenner direktør Bente Hartvedt Ringstad»

Nestleder i DNS-styret, Victor Norman, sier han opplever arbeidet med rapporten som svært grundig.

– Rapporten belyser en rekke svært alvorlige påstander om at direktøren har opptrådt i strid med lov og regelverk. Rapporten slår fast at disse påstandene ikke medfører riktighet, sier Norman i pressemeldingen.

Det er ingen tvil om at det er organisatoriske utfordringer ved DNS, og det vil være nødvendig med en rekke tiltak for å bedre dette.

Siren Sundland

Styreleder Siren Sundland følger opp:

– Sammen med de tillitsvalgte arbeider nå Wik videre med å belyse påstander knyttet til arbeidsmiljøet ved DNS. Det er ingen tvil om at det er organisatoriske utfordringer ved DNS, og det vil være nødvendig med en rekke tiltak for å bedre dette. Samtidig er det svært viktig å ta lærdom av rapportens del 1. Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av at det er rom for å løse konflikter åpent og konstruktivt. Å spre svært alvorlige påstander om en kollega uten å ha tilstrekkelig fakta i saken, er svært ødeleggende for enhver organisasjon.

Tønder: – Positivt overrasket

Finn Bjørn Tønder sier til NRK at han er positivt overrasket over rapporten.

– Jeg hadde ærlig talt ikke trodd at det ville komme frem noe negativt om direktøren, slik denne saken har utviklet seg. Men her kommer det jo tydelig frem at ansettelser er gjort i strid med regelverket.

De forholdene som kan dekkes over, har dessverre ikke kommet til overflaten.

Finn Bjørn Tønder

Han mener imidlertid det blir feil å si at granskeren frikjenner direktøren for dokumentfalsk-påstanden.

– Det er nok antakelig slik at andre i ledergruppen har sagt til granskeren at Hartvedt Ringstad ikke kan ha ment det hun sa i møtet bokstavelig. Men sannheten er at hun sa at enten skal dette dokumentet forsvinne, eller så skal det sminkes til. Det var andre i det rommet som reagerte like sterkt på det som meg, sier Tønder.

Han oppsummerer del én av rapporten slik:

– Jeg er glad for at man har funnet ut at det har blitt begått kritikkverdige forhold. De forholdene som kan dekkes over, har dessverre ikke kommet til overflaten. Sånn er det bare – det er påstand mot påstand. Jeg har ropt et varsku, og blitt hørt på noe, og ikke blitt hørt på noe annet. Så får vi håpe at det som er mest alvorlig i denne saken, nemlig måten direktøren oppfører seg på, og måten arbeidsmiljøet blir ivaretatt på, kommer frem i del to.