Hopp til innhold

Nå må sykehusene bevise at de har en jordmor per fødende

Fødeklinikker i hele Norge blir pålagt å kontrollere at de har nok jordmødre på jobb. – Dette er en stor seier, sier jordmorleder.

Kvinne på fødestue på Kvinneklinikken i BErgen

KVALITETSKRAV: En kartlegging fra Jordmorforbundet har vist at i enkelttilfeller har kvinner i aktiv fødsel vært alene uten jordmor. ILLUSTRASJONSFOTO

Foto: Helse Bergen

Siden 2010 har det vært et krav i fødselsomsorgen at én jordmor skulle hjelpe kun én fødende kvinne om gangen.

Men helseforetakene har ikke vært pålagt å dokumentere om en-til-en-prinsippet blir fulgt. Det blir endret i dag.

– Det er et krav i de faglige retningslinjene om at kvinner som er i aktiv fødsel, bør ha en jordmor hos seg. Så har det vært en diskusjon om dette faktisk blir gjennomført eller ikke, og da ser vi at det viktige da er at vi registrerer hvis det ikke skjer, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det betyr at både ledere og medarbeidere ved fødeavdelingene får en oversikt over hvordan de ligger an, og kan ta grep for å eventuelt gjøre forbedringer dersom det er nødvendig, forklarer Erlandsen.

Det er også rapportert at en kvinne har født alene på fødeavdeling uten helsepersonell til stede.

Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen, leder i Jordmorforbundet NSF

– Helt klart en seier

Det er de såkalte oppdragsdokumentene (ekstern lenke) fra regjeringen til helseforetakene som endres. Oppdragsdokumentene kan enkelt forklares som jobbeskrivelsen sykehusene får fra regjeringshold.

Jordmorforbundet NSF mener det er på høy tid at kravet om en jordmor per fødende nå blir fulgt opp.

Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen

SEIER: Leder Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen i jordmorforbundet NSF er glad for at helseministeren sørger for at fødeinstitusjonene må følge opp kvalitetskravene.

Foto: Jordmorforbundet

– Vi har i lang tid krevd at helseforetakene skal følge opp kvalitetskravet fra 2010, og er veldig glad for at helseministeren nå sørger for at fødeinstitusjonene må følge opp kvalitetskravene, sier Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen, leder i Jordmorforbundet NSF.

– Vil du beskrive dette som en seier?

– Helt klart en seier, fordi vi har kjempet lenge for at kvalitetskravet skal innføres og følges opp.

Laster Twitter-innhold

Hadde flere fødsler samtidig

En undersøkelse gjennomført av Jordmorforbundet NSF, viste at nesten 40 prosent av jordmødrene i forbundet oppga at de hadde hatt ansvar for mer enn én kvinne i aktiv fødsel samtidig.

Halvparten av jordmødrene oppga at de opplevde at de ikke fikk overvåket den fødende kvinne og barnet tilstrekkelig under fødselen.

– Det er også rapportert at en kvinne har født alene på fødeavdeling uten helsepersonell til stede. Fødende skal sikres en trygg overvåking under fødsel. Dette unngås med jordmor til stede og en-til-en-omsorg, sier Schjelderup-Eriksen.

Betyr det at det må ansettes flere jordmødre på fødeavdelingene?

– Det kan hende, siden vi ser at bemanningssituasjonen har ført til at vi ikke klarer å følge opp alle de fødende samtidig, sier Schjelderup.

Anne Grethe Erlandsen

FOR TIDLIG: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet vil så langt ikke si om bemanningen på fødeavdelingene er for lav.

Foto: NRK

Vil ikke si noe om bemanning

Statssekretær Erlandsen mener det er for tidlig å si om bemanningen på fødeavdelingene er for lav.

– Det er ikke sikkert. Det som er viktig er at man finner ut hvordan situasjonen ved den enkelte fødeavdelingen er, slik at vi har en felles virkelighetsbeskrivelse, sier Erlandsen.

Kjersti Toppe (Sp) har lenge etterlyst strengere krav til jordmords tilstedeværelse under fødsel. Det var også hun som tok opp saken som en interpellasjon til helse- og omsorgsministeren i november.

– I 2000 da jeg skulle føde mitt fjerde barn, var jeg så lei av at jordmødrene kom og gikk og ikke var til stede da jeg hadde behov for det. Derfor er jeg veldig begeistret over dette.