Hopp til innhold

Nå kan du sjekke om huset ditt blir rammet av stormflo

BERGEN (NRK): I løpet av dette århundret kan havnivået i Norge ha steget med en halv meter. Kartverket lanserer nytt verktøy for å hjelpe norske kommuner.

Nytt digitalt kart skal hjelpe i planlegging mot stormfl

DIGITALT FLOMKART: Slik ser det nye hjelpemiddelet til Kartverket ut. Her kan du søke på kommunen din, og se hvordan fremtidens havnivåer og stormfloer vil påvirke.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Når man zoomer inn på hytten sin og ser hvordan en stormflo kan se ut i 2090, blir det enklere å ta innover seg hva konsekvensene faktisk vil være, sier forsker Kristian Breili i Kartverket.

Med bakgrunn i FNs klimapanel sine fremskrivninger har forskerne ved Statens kartverk utviklet en løsning som gjør det mulig å visualisere konsekvenser av fremtidens stormflo og havnivåendringer.

– Vi vet det er vanskelig for folk flest å se for seg hva 70 cm havstigning innebærer i praksis. I kartet vil det være svært lett å se hvilke områder som vil bli berørt dersom vannet stiger, sier Breili.

Kristian Breili, forsker i Statens kartverk.

HAVET VIL STIGE: Kristian Breili i Kartverket viser hvordan det vil se ut om havet stiger med to meter.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Kan spare samfunnet for store kostnader

Det nye verktøyet vil bli viktig i både kommunal og privat planlegging i fremtiden, mener kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Områder som ligger lavt og nær havet vil bli mer utsatt for stormflo i fremtiden. Det får konsekvenser for bygninger, annen infrastruktur, landskap og natur nær vannkanten.

– Verktøyet kan brukes til å identifisere risikoområder og gjøre planlegging i kystsonen enklere, sier Mæland.

Hun mener det nye kartet vil være spesielt viktig for kommuner og mindre virksomheter. Også privatpersoner som ikke har ressurser til å gjøre egne analyser får nå et nyttig verktøy.

– Vi vet at det blir både mildere og våtere vær. Havet vil stige. I Norge bor 75 prosent av befolkningen langs kysten. Vi er en kystnasjon og trenger derfor et slikt verktøy.

Monica Mæland på Bryggen

– SKAL LETTE PLANLEGGING: Monica Mæland (H), kommunal- og moderniseringsminister, mener kartet gir gode muligheter for planlegging.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Utviklet av Kartverket

I Kartverket sitt nye verktøy (ekstern lenke) har forskerne lagt inn detaljert informasjon om stormfloens påvirkning på terrenget.

Kartet gir deg statistikk over bygninger, arealer og oversikt over veier som er utsatt for oversvømmelse fra havet. Den viser også om vannet vil ramme der du bor.

– Vi har informasjon om stormflo og en veldig detaljert terrengmodell. Den viser hvordan vannet vil bre seg innover land, sier forsker Breili.

Mangler planer

Kun halvparten av norske kommuner har per i dag kartlagt hvor sårbare de er for stormflo. Tiltaket kan derfor gi store samfunnsøkonomiske besparelser gjennom bedre planlegging i fremtiden.

– For første gang blir det gitt nøyaktige estimater på hvor utsatt bygninger og infrastruktur langs norskekysten er, for havnivåstigning og stormflo, sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.

– Vi tror dette vil være nyttig, ikke bare for kommuner og næringsliv. Beregninger viser at det vi i dag omtaler som en 200-årsflom, vil kunne inntreffe årlig fra 2090. Dette vil folk merke, avslutter forsker Kristian Breili.

Nytt kart vil vise konsekvenser av havnivåendringer

HALVMETER: Denne figuren forsøker å illustrere hvordan endringene i havnivået vil kunne påvirke norske byer, tettsteder og områder i 2090.

Foto: Skjermdump / Statens kartverk