Hopp til innhold

Nå kan dette bli blant Norges billigste pendlerbaner

Passasjerer mellom Bergen og Voss kan spare over 13.000 kroner i året.

Bergen stasjon, jernbanestasjonen i Bergen, tog til Voss

KRAFTIG PRISKUTT: Månedskortene for tog til Voss og buss og bybane blir 1230 kroner billigere med fylkesrådmannens forslag.

Foto: Marit Stensby / NRK

«For å øke kollektivtrafikkens attraktivitet i konkurranse med bilen, er samarbeid om priser og billetter viktig», skriver fylkesrådmannen i Hordaland.

Etter årevis med klager om urettferdighet fra de kollektivreisende, fikk pendlere fra Arna i 2017 endelig samme billettpriser som kollektivreisende i resten av Bergen.

Togreiser ble inkludert i Skyss-kortet, der prisene er lavere, noe som sparer månedskortkjøpere som tar tog og buss/bybane for 3000 kroner i året.

Nå vil fylkesrådmannen i Hordaland utvide ordningen til Voss. Det kan spare pendlerne her for langt større beløp: Har man månedskort elleve måneder i året, sparer man hele 13.530 kroner årlig.

Ordningen vil «gi de faste reisende en betydelig rabatt», fastslår fylkesrådmannen i forslaget.

Månedskortet for buss til Voss og bybane koster i dag 1950 kroner. For tog i tillegg, koster det fra 1. februar i år 3180 kroner. Fylkesrådmannen foreslår å fjerne dette pristillegget, som utgjør 1230 kroner i måneden.

Bergen stasjon, jernbanestasjonen i Bergen
Foto: Marit Stensby / NRK

Ikke billigere for turister

Mange reisende på strekningen er turister, og kjøper enkeltbilletter. Derfor blir det relativt billig for fylkeskommunen å kutte i prisene for pendlere som kjøper 7-, 30- og 180-dagerskort.

Fylkesrådmannen beregner ekstrakostnaden til to millioner kroner i året.

Priskuttforslaget inngår i en sak om takstsamarbeid mellom Jernbanedirektoratet og fylkeskommunen i «trafikkpakke 3», som gjelder persontrafikk med tog.

– Jernbanedirektoratet skal ha denne ut på konkurranse, og de må vite hvilket inntektspotensial de har. Derfor kommer denne saken nå, sier samferdselssjef Håkon Rasmussen i Hordaland fylkeskommune til NRK.

Forslaget skal behandles av politikerne i miljø- og samferdselsutvalget 6. februar, og i fylkesutvalget to uker senere. Den nye samarbeidsavtalen skal gjelde fra juni 2020.

Billigere enn rundt Oslo

Når den ras- og ulykkesutsatte E16 mellom Bergen og Voss skal opprustes, skal også jernbanen bli ny. Med kortere reisetid med toget, ser planleggerne for seg at flere vil bosette seg nærmere Voss, og pendle til jobb i Bergen.

I dag tar togturen ca. én time og 15 minutter. Med priskuttet som nå blir foreslått, vil det bli langt billigere å være kollektivpendler her enn i områder med tilsvarende avstand fra Oslo.

Mellom Oslo og Kongsvinger, Kongsberg, Sarpsborg og Hamar koster månedskort for tog og én sone med buss/bane 3053-3819 kroner.

Et rent månedskort for tog mellom Levanger og Trondheim koster 2411 kroner. Stavanger er billigere. Her får man riktig nok ikke trikk eller bybane, men månedskort for buss og tog til 1520 kroner fra Egersund.

Fylkesrådmannen i Hordaland begrunner forslaget blant annet med at prisdifferansen mellom tog og buss vokser jo lenger en reiser, og at forskjellene har økt etter omleggingen fra 470 til kun syv takstsoner for buss.