Nå jobber over 20.000 med å levere til sjømatnæringen

LAKSEVÅG (NRK): Ny Sintef-rapport viser kraftig økt verdiskapning i selskaper som leverer teknologi og service til sjømatnæringen. Fiskeriministeren jubler – og lover betydelig videre vekst.

Båt til fiskeoppdrett

MANGE SELSKAPER: Os-selskapet Marine Constructions AS leverer anleggsutstyr til oppdrettsnæringen. Her bygger de på Laksevåg i Bergen. – I disse fartøyene alene er det utstyr fra 15-20 leverandører totalt sett, sier daglig leder Tore Håkon Riple.

Foto: NRK

– Der oljenæringen nå ser ut til å tape litt arbeidsplasser, skapes de i tilsvarende grad i fiskeri- og havbruksnæringen, sier Tore Håkon Riple, leder for arbeidsutvalget for teknologi og service i bransjeforeningen Sjømat Norge.

Riple er også daglig leder i Marine Constructions AS. NRK besøker ham under befaring av byggeprosessen for to av selskapets nye oppdrettslektere på Laksevåg i Bergen.

– Den ene skal til Helgelandskysten, og den andre til Finnmark. I disse fartøyene alene er det utstyr fra 15-20 leverandører totalt sett, sier Riple, og eksemplifiserer dermed veksten i tallet på leverandørselskaper innen teknologi og service til sjømatnæringen de siste årene.

Tore Håkon Riple i Marine Constructions AS

FRYKTER STRENGE REGLER: Tore Håkon Riple i Marine Constructions og Sjømat Norge sier bransjen frykter strenge regler for nye oppdrettskonsesjoner. – Da kan det bli nedgang i arbeidsplasser, i stedet for vekst, sier han.

Foto: NRK

21.400 årsverk

I en fersk Sintef-rapport slår forskerne fast at selskapene er mange og ofte små, og at det er stort potensial for videre vekst i den samlede omsetningen i næringene blant annet ved effektivisering i større selskaper.

Men veksten bransjene har sett de siste årene er uansett imponerende nok:

Siden 2004 har de økonomiske ringvirkningene av sjømatnæringen mer enn doblet seg, og i 2015 hadde teknologi- og serviceleverandørene en verdiskaping i form av bidrag til BNP på 24,5 milliarder kroner.

Dessuten sysselsatte de ca. 21.400 årsverk i Norge, ifølge den nye Sintef-analysen.

Ringvirkninger av sjømatnæringen

VERDISKAPNING: Denne plansjen fra den ferske Sintef-rapporten viser utviklingen i ringvirkninger målt i bidrag til BNP fra norsk sjømatnæring i Norge for årene 2004 til 2016. Tallene for 2015 og 2016 er foreløpige.

Foto: Sintef

Rapport betalt av næringen

Rapporten er betalt av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. De er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, men er fullt ut næringsfinansiert, og har som mål å skape merverdier for sjømatnæringen.

Forskerne fra Sintef fastslår innledningsvis at leverandørenes verdiskapning er betydelig og økende, og svært viktig for mange lokalsamfunn fra Finnmark til Østlandet. De påpeker videre at midler til teknologiutvikling er viktig for å ta ut potensialet som finnes i økt eksport.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp), som i 2016 var i hardt vær for å ha uttalt at Havforskningsinstituttet skal være et «næringsvennlig institutt», er fornøyd med det Sintef nå har kommet frem til i sin rapport.

– Det er gledelig å se den rapporten i dag, og få bekreftet at sjømatnæringen – både innenfor havbruk, fiskeri og industri – gir stor avkastning til lokalsamfunnene og trygge arbeidsplasser, sier Sandberg til NRK.

Per Sandberg

VEKST: – Jeg er veldig trygg på at vi kommer til å få en betydelig vekst fremover, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Foto: NRK

Sandberg trygg på betydelig vekst

Riple i Sjømat Norge sier bransjen frykter strenge regler for nye oppdrettskonsesjoner, men likevel er optimistisk til videre vekst. Den går Sandberg langt i å garantere at vil komme.

– 15. oktober kommer det nye vekstregimet, og da får de som har orden i sysakene sine en mulighet til å vokse seks prosent. Så tilbudene ligger der, og næringen har gjort en betydelig innsats de fire-fem siste årene for å møte utfordringene både på lus og miljø og alt dette, så jeg er veldig trygg på at vi kommer til å få en betydelig vekst fremover, sier fiskeriministeren.