Nå henter familien Inga (95) hjem fra Spania: – Håper hun er hjemme om en måned

Etter at kommunen snudde og likevel vil hjelpe pleietrengende Inga (95), håper familien hun vil være tilbake i Norge om kort tid. – Vi håper og tror dette vil ordne seg på en god måte, sier datteren.

Inga Sindre

SNART HJEMME: Inga Sindre er i dag pasient på sykehjemmet "Anneke" i Alfaz del pi i Spania. 95-åringen ble flyttet da Betaniens norske sykehjem la ned i oktober 2018.

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

NRK fortalte like over nyttår om 95 år gamle Inga Sindre, som ikke får sykehjemsplass i Norge fordi hun er bosatt i Spania.

Ingas datter har i halvannet år forsøkt å få moren inn på sykehjem i Stavanger, men har fått blankt avslag fra kommunen fordi personer som ikke oppholder seg i Norge ikke har rett til å søke om sykehjemsplass.

Som NRK meldte søndag, vedtok formannskapet i Stavanger i forrige uke at kommunen likevel skal vurdere hvilke helsetjenester 95-åringen har rett på når hun kommer hjem.

Kommunen vil også gjøre en endelig vurdering og behandling av søknaden om sykehjemsplass etter at hun har kommet til Stavanger.

– Jeg har inntrykk av at kommunen i større grad er innstilt på å samarbeide nå, sier Ingas datter Guro Waksvik til NRK.

Inga Sindre, Otto Paul Aasdal
Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Kontaktet lege i Spania

Vedtaket kom etter at mangeårig Frp-gruppeleder Leif Arne Moi Nilsen sendte en interpellasjon til formannskapet.

Etter kommunens snuoperasjon, har datteren kontaktet en norsk lege og sykepleier i Spania for å få tak i helseopplysninger som kommunen har bedt om for å gjøre en vurdering.

– Vi hadde blitt enda gladere om kommunen kunne behandlet søknaden umiddelbart, slik at hun slipper å bli sendt hit og dit. Men vi håper og tror dette vil ordne seg på en god måte, sier Waksvik.

Trolig vil det ta en ukes tid før familien har mottatt de nødvendige helseopplysningene fra Spania. Disse må deretter sendes til kommunen for vurdering.

Guro Waksvik 2

HÅPER PÅ LØSNING: Guro Waksvik er glad for at kommunen nå vil vurdere å gi en sykehjemsplass til Inga når hun kommer hjem til Stavanger.

Foto: Paul André Sommerfeldt

– Nå vil hun bare hjem

Leder av helse- og velferdskontoret i Stavanger kommune, Elise Vigeland, understreker i en en e-post at det er lange ventelister på sykehjemsplass.

Familien må derfor regne med at moren kun får en korttidsplass i første omgang. Dette er vanlig praksis dersom den som søker ikke kan bo midlertidig hos familie i påvente av langtidsplass i sykehjem.

Datteren håper at Inga kan være tilbake på norsk jord om én til to måneder, etter 30 år som bosatt i Spania.

Den siste uken har familien hatt jevnlig kontakt med moren på telefon.

– Nå sier mamma bare én ting - og det er at hun vil komme hjem, sier Waksvik.