Nå har forskerne tro på flere sensasjonsfunn

Dette er den eldste hodeskallen som noensinne er funnet på Vestlandet. Nå vil arkeologene grave etter mer.

9000 år gammel hodeskalle

KAN HA BLITT BEGRAVD I VANN: Forskere mener funnet ved Kyrkjetangen i Bergen er oppsiktsvekkende.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Hodeskallen ble funnet på Kyrkjetangen i Bergen i mai i år. Først fryktet man at den stammet fra et nyere drap. Nå viser det seg at den er 9000 år gammel, og er en arkeologisk sensasjon.

Knut Andreas Bergsvik er professor i Arkeologi ved Universitetet i Bergen. Han besøkte funnområdet i formiddag og mener hodeskallen er svært interessant.

– Det vi ser her er jo en myr, men en gang i tiden da det bodde folk her var det et vann, sannsynligvis et ferskvann. De menneskene som bodde her ved det som i dag er Bønes og Kyrkjetangen bodde tett ved sjøen.

Knut Andreas Bergsvik

ET OPPSIKTSVEKKENDE FUNN: Professor Knut Andreas Bergsvik sier det er svært uvanlig å finne levninger etter mennesker fra denne tiden.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Veldig få graver fra denne perioden

– Hodeskallen vi har funnet her er interessant. Vi har veldig få graver fra denne perioden, og veldig lite kunnskap om hva slags gravskikker de hadde. Vi har gravd mye på og i nærheten av boplasser, men det er veldig sjelden at vi finner levninger av mennesker der.

Derfor har forskerne alltid lurt på hvor folk fra denne tiden ble begravet. Kraniet som nå er funnet har helt tydelig lagt i vann. Nå lurer man på om det kan være en sammenheng her.

Nært forhold til vann

– De døde menneskene kan ha blitt deponert i vann i stedet for å grave dem ned i jorden. Sannsynligvis var det tett skog og mye røtter ved boplassene. De hadde ikke redskaper av jern og ingen mulighet for å grave dypt. Derfor kan det å legge de døde i vann vært en naturlig løsning på dette problemet.

Steinalderfolket hadde generelt et sterkt og nært forhold til vann. Ressursene i vann og sjø var det de i stor grad levde av. Analysene av hodeskallen som er funnet ved Kyrkjetangen, viser også at denne personen spiste mye sjømat.

– Forholdet disse menneskene har hatt til sjøen kan også ha vært viktig i deres religiøse og rituelle liv. Derfor kan det være nettopp blandingen av vann og gravsted vi ser et eksempel på her.

Nå skal området undersøkes nærmere. Kanskje kan det finnes flere graver her.

– Sjansen for det er relativt stor. Når man først har noe, er det sannsynligvis mer, sier professor Knut Andreas Bergsvik.

Hodeskalle på Kyrkjetangen

FUNNSTEDET: Det var her ved Kyrkjetangen i Bergen hodeskallen ble funnet.

Foto: Espen Hobbesland / NRK