Nå får Bergensbanen millionbesparende «krise-terminaler»

Godstog på vei til Bergen måtte kjøre tilbake til hovedstaden om Bergensbanen stengte. Nå får jernbanen etterlengtede beredskapsterminaler.

Cargolink godstog på Ål stasjon

GODS: Godstrafikken lider når Bergensbanen blir stengt. Nå skal lidelsen bli mindre.

Foto: Krøvel-Velle, Sigmund / Samfoto

Hvis Bergensbanen stenger, får det store konsekvenser for godsnæringen. Skal et fullt godstog lastes om til å transporteres på vei, trengs 40 trailere. Et vestgående tog på Bergensbanen måtte tidligere kjøre helt tilbake til Oslo for å bli lastet om hvis jernbanen var stengt.

Det er det slutt på nå.

Bergensbanen har fått to nye beredskapsterminaler, en på Palmafoss ved Voss og en på Nesbyen.

– Å kjøre tilbake til Oslo og frakte godset med bil derfra er krevende for operatøren. Man må etablere så mange bilforbindelser for å transportere det godset. Nå kan vi kjøre mesteparten av strekningen med tog, og heller ha flere biler som kjører mellom Bergen og Voss i skytteltrafikk, sier Kjell Maudal, leder for terminaler i Bane NOR.

Nesbyen tømmerterminal

TØMMER: Normalt brukes den nye beredskapsterminalen i Nesbyen som tømmerterminal.

Foto: Jostein Skår-Ekse / Bane NOR

Budsjett på 60 millioner

Sammen med godsnæringen har Bane NOR kartlagt hvor behovene var størst. På Palmafoss var det en nedlagt terminal som de rustet opp, og på Nesbyen var det et spor til bruk for tømmeravlastning, som nå er utvidet.

Budsjettet på ombyggingen er på 60 millioner kroner.

– Vi håper jo å unngå å bruke beredskapsterminalene, men dersom banen skulle stenge, så har vi et alternativ. Vi lager beredskapsrutiner hvor vi kan gjøre omlasting nærmere Bergen, sier Maudal.

Sparer millionbeløp årlig

Transportnæringen jubler for prosjektet.

– Dette vil ha stor betydning for godsnæringen, sier Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport.

De er bransjeorganisasjonen for godsnæringen.

Kjensli har ikke nøyaktige tall på hvor mye godsnæringen vil spare på å slippe å kjøre helt fra Oslo med lasten, men sier at det er snakk om millionbeløp årlig.

– Å antyde noe beløp her er svært vanskelig, da det vil være avhengig av mange forhold. Men først og fremst vil dette bety større fleksibilitet og en bedre service for jernbanens kunder, sier han.

Brann på Hallingskeid

BRANN: Ingen ble skadet da et helt togsett og et snøoverbygg begynte å brenne på Hallingskeid i 2011.

Foto: Ida Hovde / SCANPIX

Privatkunder rammet av godsforsinkelser

Vanligvis er det ras eller tekniske feil som stenger banen for kortere perioder. I 2011 var banen stengt i totalt 18 dager. Da brant et helt togsett og et snøoverbygg, i tillegg til flom og ras.

Da Bergensbanen stengte i seks døgn i 2014 på grunn av flom, førte det til store ekstrakostnader for transportnæringen. Schenker sa at trafikkoppleggene ble dyrere og gjorde at de måtte finne kreative løsninger. Da var det ikke mulig å snu togene på Voss og bytte bil mellom Voss og Bergen, slik denne nye beredskapsterminalen åpner for.

– Trafikkoppleggene blir også dyrere og påfører oss store ekstrakostnader som vi dessverre må videre belaste til kundene, sa Einar Spurkeland, kommunikasjonssjef i transportselskapet Schenker til NRK den gang.