Nå er alt klart for en ny storkommune

I dag signerte ordførerne i Stord og Fitjar en avtale om kommunesammenslåing.

Stord Fitjar sammenslåing

HISTORISK: Her signerer ordfører i Fitjar Wenche Tislevoll og ordfører i Stord Harry Herstad den historiske avtalen.

Foto: Marte Rommetveit / NRK

Ordfører i Fitjar Wenche Tislevoll og ordfører i Stord Harry Herstad møttes i rådhuset på Leirvik for å sette sine navn på avtalen om kommunesammenslåing.

– Vi har blitt bedre kjent og det har utvikla seg gjensidig tillit til at vi skulle skape en ny kommune, sier Herstad i en pressemelding fra kommunene.

– Jeg synses at avtalen vi nå har forhandla oss fram til danner et godt fundament for å bygge ei ny kommune, sier Tislevoll.

Lokalstyre til Fitjar

– Begge parter har bestrebet seg på å skape en ny kommune, noe vi har fått til, sier Herstad til NRK.

Fitjar vil få et lokalstyre som vil disponere inntektene fra Fitjar vindmøllepark. De får da råderett over midler som skal tjene Fitjar-samfunnet.

– Avtalen sikrer innbyggerne våres fortsatt gode tjenester, sier Tislevoll.

En del av innbyggerne i Fitjar er skeptisk til en sammenslåing, noe Tislevoll har forståelse for.

– Vi skal vise hva som ligger i avtalen som sikrer folkets interesser, sier Tislevoll.

Fitjar og Stord flyfoto

KAN SAMLES: Øyene som utgjør Fitjar kan bli en kommune sammen med Stord.

Foto: Frokor / Wikimedia

Folkeavstemning 25. april

Ifølge pressemeldingen blir navnet på den nye kommunen Stord siden det er navnet på øya de to kommunene i dag deler imellom seg. Nå skal avtalen diskuteres i kommunestyrene i de to kommunene før innbyggerne får mulighet til å si sin mening i en felles folkeavstemning 25. april.

Blir svaret i denne ja er planen at den nye kommunen skal være en realitet fra 1. januar, 2019. Et interimsstyre med Herstad som ordfører og Tislevoll som varaordfører vil i så tilfelle styre kommunen fram til kommunevalget høsten 2019.

Leirvik vil bli kommunesenteret for 21 778 innbyggere. Fitjar blir lokalsenter som skal ha kommunale tjenester som helsesenter og folkebibliotek.

Skolestrukturen skal ikke endres og alle sykehjemsplassene skal bestå. Alle de kommunalt ansattes arbeidsplasser skal også være trygge.