Hopp til innhold

Nå blir de tre høgskolene til én

STORD (NRK): Veien frem har vært lang og kronglete. Men fra 1. januar skal 16.000 studenter studere ved den nye Høgskulen på Vestlandet.

Høgskolene på Vestlandet

SLÅR SEG SAMMEN: Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund blir til Høgskulen på Vestlandet i 2017.

Foto: /NRKHIB/HSH

Den nye høyskolen blir dermed en av de største utdanningsinstitusjonene i landet, og får trolig flere studenter enn Universitetet i Bergen.

– Det er litt vemodig, men Vestlandshøgskulen er viktig. Jeg tror at vi på sikt ville vært for små til å dekke det behovet som Vestlandet har, sier Liv Reidun Grimstved, som til nå har ledet den til nå minste av de tre høyskolene, Høgskolen Stord/Haugesund.

Liv Reidun Grimstvedt

POENGET: – Å være en høgskole som kan være med å bygge Vestlandet, det er poenget, sier avtroppende rektor Liv Reidun Grimstvedt ved Høgskolen Stord/Haugesund.

Foto: Marte Rommetveit / NRK

Fem studiesteder

Det har vært mye diskusjon, men etter nyttår det ingen vei tilbake. De tre høgskolene skal bli til én, med 16.000 studenter, fordelt på fem studiesteder: Haugesund, Stord, Bergen, Sogndal og Førde.

Det innebærer også endringer for studentlederne.

– Vi har vært tre studentparlamenter. Nå skal vi bli ett studentting, sier leder for Studentparlamentet ved Høgskolen Stord/Haugesund Kristine Elsa Krokli.

Hun er travelt opptatt med å få på plass nye vedtekter, valgreglement og ny logo. Det er mye som skal ordnes når tre skal bli én.

Kristine Elsa Krokli

FRYKTELIG MANGE: – Jeg tror det blir viktig at vi beholder litt av de kulturforskjellene vi har mellom dagens høgskoler. Vi blir jo fryktelig mange på den nye Høgskulen på Vestlandet, sier studentleder Kristine Elsa Krokli ved den minste, Høgskolen Stord/Haugesund.

Foto: Marte Rommetveit / NRK

Vil har flere store institusjoner

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er glad for at høyskolene i vest går sammen.

– Hvis vi skal klare å ha skikkelige, livskraftige universiteter og høgskoler som leverer på det kunnskapsnasjonen Norge trenger, må man ha litt kraft bak seg. Det får man ikke om vi har en liten enhet på hvert nes, det får du når du samler og slår sammen, sier kunnskapsministeren.

Han tror flere av høgskolene hadde stått i fare for å bli for små på sikt, dersom de ikke hadde slått seg sammen.

Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister

FORNØYD: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ønsker seg store utdanningsinstitusjoner.

Foto: NRK

Tror større blir bedre

Allerede kommende høst starter det to nye masterutdanninger på det som til nå har vært Høgskolen Stord/Haugesund, som en liten institusjon trolig ikke ville klart å etablere alene, mener den avtroppende rektoren.

– Det vår region vil merke, er at vi kan gi en større bredde, sammen med de to andre institusjonene. Vi kan også bruke fagfolk og kompetanse på tvers på en helt annen måte enn det vi kunne alene, sier Grimstvedt.

Et omstillingsår

– 2017 blir et år i omstillingens tegn, sier Arvid Hallén som er styreleder for den nye institusjonen.

Han tror at studentene vil nyte godt av en større institusjon, der en kan lære av hverandre.

– Høyskolen kan fremstå som mer attraktiv for studenter. Jeg tror på økt kvalitet både for undervisning og forskning, sier styrelederen.

administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén

MER SAMARBEID: – Samspillet med næringsliv og offentlig sektor skal bli enda bedre med en stor organisasjon, sier styreleder for Høgskulen på Vestlandet, Arvid Hallén.

Foto: TOM INGEBRIGTSEN