Motorhavari i Sognefjorden.

Ein 24 fots sjark med to menn om bord fekk motorhavari i Sognefjorden natt til torsdag. Dei gjekk ut frå Vik, og motoren streika etter ein halv time på fjorden. Det var vanskeleg å lokalisere båten, så Hovudredningssentralen tok over oppdraget. Ifølgje politiet går det fint med dei involverte. Det tok eit par timar før sjarken vart slept til land.