Møte om skrantesjuke

I Oslo i dag held landbruks- og matministeren, og klima- og miljøministeren eit møte om skrantesjuke. Det er bestemt at det beste er å avliva over 2.000 villrein i Nordfjella nord for Hardanger for å bli kvitt den smittsame sjukdommen. Innan 15. juni skal det utarbeidast ein konkret plan for uttaket.