Mørk fremtid for intensivmedisin

Det finnes ingen planer om å bygge ut intensivavdelingene på sykehusene, trass i at behovet for slik behandling vil øke med 30 prosent de neste 20 årene.

Sykehusseng (Illustrasjonsfoto)

Fulle sykehus og for lite spesialutdannet personell kan møte dagens 40 og 50-åringer når de har behov for helsevesenet.

Foto: colourbox.no

Intensivavdelingen på Haukeland jobber med alvorlig syke pasienter. Seksjonsoverlege Hans Flaatten ser mørkt på framtiden.

Kan bli avvist

Hans Flaatten

Hans Flaatten, seksjonsoverlege ved intensivavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus

Foto: Marion Solheim / NRK

Trass den kommende eldrebølgen er det ingen planer om å forsterke intensivmedisinen. Dagens 40- og 50-åringer kan risikere å bli avvist.

– For oss som jobber med pasientene er dette alvorlig. Vi har to valg enten så bygger man flere sengeplasser til intensivavdelingen eller så må vi få klare kriterier for hvem vi ikke skal behandle, sier Hans Flaatten, seksjonsoverlege ved intensivavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus.

Daglig leder i Norsk Intensivregister, Reidar Kvaale, forteller at behovet for intensivbehandling vil øke de kommende årene.

LES: Skal løse Alzheimergåten

LES OGSÅ: - Eldre innvandrere har andre behov

Trenger 30 prosent mer ressurser

Reidar Kvaale

Reidar Kvaale, daglig leder i Norsk Intensivregister

Foto: Marion Solheim / NRK

– De gruppene som er storforbrukere av intensivressurser i dag, 60 til 80-åringer, vil øke kraftig de neste 15 til 20 årene.

Det betyr at endringen i befolkningssammensetningen føre til at vi vil ha bruk for 30 prosent mer intensivressurser i år 2025, mener Kvaale.

Selv om det kan virke langt frem i tid, så er det avgjørende at arbeidet starter nå, sier intensivsjefen på Haukeland.

– Det å planlegge å bygge en intensivavdeling tar tid, men det tar enda lenger tid å utdanne personell, så hvis vi skal klare å møte den bølgen som møter oss om knapt 15 til 20 år må vi starte i dag.

– Sykehusenes ansvar

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet er det helseforetakenes ansvar å vurdere framtidige behov.

I en e-post til NRK skriver Kenneth Kvalvik i Helse- og omsorgsdepartementet at;

«Sykehusene må vurdere behovene for ulike typer sykehusarealer i forhold til blant annet medisinsk-teknologisk utvikling og demografi. Helseforetakene må også ta med den kommende samhandlingsreformen i denne vurderingen.»

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.