Mopedulykke på Stord

En mopedfører var involvert i et trafikkuhell på Heiane på Stord mandag kveld. Føreren klaget over vondt i en fot og ble kontrollert av helsepersonell.