Hopp til innhold

Mobilapp kan hjelpe diabetessyke Oliver (12) – helseregionene sier nei

BERGEN (NRK): Systemet lar foreldre følge med på blodsukkernivået til barna selv om de er langt hjemmefra. Men norske helsemyndigheter setter foten ned.

Beate Vinkler Rasmussen og sønnen Oliver

DIABETIKER: Hvis Oliver (12) ikke tilføres insulin når blodsukker-nivået er for høyt, kan konsekvensene blir dramatiske. Moren, Beate Vinkler Rasmussen, bekymrer seg hver gang sønnen er hjemmefra.

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

– Pumpe, sensor, følingsmat, drikke, insulin, nødpenn, batterier, fjernkontroll, telefon, sier Beate Vinkler Rasmussen.

Sammen med sin 12 år gamle sønn Oliver, som har diabetes type 1, pakker hun sekken for en uke på leirskole.

Før avreise går de to gjennom diabetesutstyret som 12-åringen må ha med seg for å være beredt dersom blodsukkeret skulle bli ustabilt mens han er hjemmefra.

– Det er en lang liste med livsviktige hjelpemidler, sier Rasmussen.

Med et nytt digitalt hjelpemiddel kunne familien ha unngått dette. Da ville foreldrene hatt mulighet til å kontrollere blodsukkeret til Oliver via en mobilapp – også på lang avstand.

Men helseregionene sier nei til å bruke den nye teknologien.

Frykter pasientopplysninger på avveie

Mobilsystemet Dexcom G5, som kontinuerlig måler blodsukkeret, er allerede godkjent for bruk i Norge.

Den er vurdert og tatt inn hos helseforetaket Sykehusinnkjøp, som igjen kan selge det videre. Det er dermed opp til de regionale helseforetakene om de skal ta den inn og gjøre den tilgjengelig for sine pasienter.

Oliver og Beate Vinkler Rasmussen

OMFATTENDE PAKKING: Oliver og mamma Beate Vinkler Rasmussen kontrollerer alt utstyret som må med når 12-åringen skal være hjemmefra en uke. Faller blodsukkeret brått, må Oliver få sukkerholdig mat raskt. Stiger det må han tilføres insulin.

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Men fagsjef Baard-Christian Schem i Helse Vest er bekymret for informasjonen som sendes fra pasienten ved bruk av den nye måleren.

Dette er taushetsbelagt informasjon med store mengder data om den enkelte pasient, sier Schem.

Baard-Christian Schem

AVVENTENDE: Fagsjef i Helse Vest, Baard-Christian Schem, vil ikke ta i bruk den nye blodsukkermåleren uten videre.

Foto: Helse Vest

Han og de andre helseregionene har derfor så langt sagt nei til den nye blodsukkermåleren, til tross for innstendige bønner fra foreldre til barn med diabetes 1.

Det forstår ikke Olivers mamma.

– At Olivers blodsukker blir tilgjengelig er bare en trygghet for oss, sier Rasmussen.

– Vi må ofte stå opp om natten og sjekke om blodsukkeret til Oliver er ustabilt. Den nye måleren ville gitt oss mulighet til å følge med på dette hjemme selv om han er på leirskole.

– Samfunnsøkonomisk lønnsomt

Overlege Pål Rasmus Njølstad, en av landets fremste eksperter på diabetes, er ikke bekymret for blodsukkermålinger på avveie.

– Selve målingene gir kun tall som 5,9 og 7,6 – noe som er vanskelig for andre å bruke til så mye. Men for den enkelte pasient er dette veldig verdifull informasjon, sier Njølstad.

Pål Rasmus Njølstad

POSITIV: Overlege ved Haukeland universitetssjukehus, Pål Rasmus Njølstad, tror den nye måleren kan bidra til å forebygge tilleggssykdommer for diabetikere.

Foto: Eivind Senneset / UiB

Ifølge Njølstad er kontinuerlig blodsukkermåling den viktigste forebyggingen som kan gjøres.

– Samfunnsøkonomisk vil vi spare mye om slike pasienter blir spart for tilleggssykdommer som hjerte- og karsykdom, hjerneslag og blindhet.

Vil vurdere det

Helseregionene er positive til den nye blodsukkermåler-teknologien, men vil først vurdere risikoen for personsensitiv informasjon på vidvanke før de eventuelt tar i måleren i bruk.

– Vi kan ikke kjøpe inn og dele ut slikt utstyr uten at vi har hatt en grundig gjennomgang om disse dataene lagres forsvarlig. Vi trenger noen måneder til å vurdere dette, sier Schem i Helse Vest.

Olivers mor er dypt skuffet over helseregionene.

– Hverdagen vår kunne blitt så mye tryggere med denne blodsukkermåleren, sier Rasmussen.

Oliver (12) og mor Beate Vinkler Rasmussen

HJEMMEFRA: Oliver (12) reiser hjemmefra for å være på leirskole en uke. Igjen sitter mor Beate Vinkler Rasmussen og uroer seg for om blodsukkeret til sønnen er for høyt eller lavt. – Den nye måleren ville gitt oss mulighet til å ha kontroll på blodsukkeret hans, selv om han er hjemmefra.

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK