Mister jobben etter 17 år som vikar

Ingunn Lunde har vært midlertidig ansatt ved Universitetet i Bergen i 17 år. Nå har fakultetet trukket tilbake professorstillingen hun var innstilt til.

Ingunn Lunde
Foto: Guri Gunnes Oppegård/ På Høyden

Professor Ingunn Lunde har vært midlertidig ansatt ved institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen siden desember 1994. Nå står hun altså i fare for å være uten jobb ved universitetet, skriver universitetets egen nettavis På Høyden.

Allerede til sommeren kan Lunde bli tvunget til å gå ut universitetsportene. Hun har vært innstilt på førsteplass til fast professorstilling i russisk, men i desember 2010 bestemte Det humanistiske fakultet å trekke tilbake stillingen.

Har ventet i fire år

Den faste professorstillingen Lunde regnet med å gå inn ble ledig tilbake i 2007, da professor Jostein Børtnes gikk av. Stillingen ble utlyst i 2008 og etter ett år innstilt en internasjonal komite Lunde på førsteplass. Men ett år senere valgte altså fakultetsstyret å trekke tilbake stillingen.

Lunde har hatt tittelen som professor siden 2002. Før det har hun jobbet som stipendiat og postdoktor. Hun er nå ansatt som forskningsleder for prosjektet "The Future of Russian". Dette er grunnen til at fakultetsledelsen mener de ikke er forpliktet til å fortsette å lønne henne.

Støtte fra professorkolleger

Saken har vært lenge vært unntatt offentlighet fordi det er en personalsak. Men i dag skriver den profilerte jussprofessoren Jan Fridtjof Bernt og kollge Arne Kittang et leserinnlegg i universitetets nettavis På Høyden med kraftig kritikk av universitetsledelsen.

De to professorene mener det galt av univisertetet å ikke ansette Lunde.

«En slik oppsigelse vil være en uklok og ulykkelig beslutning av UiB», skriver Bernt og Kittang.

Professorkollegene mener dette sender et dårlig signal om univeristetets ambisjoner.

– Sjokkert

«Ikke bare medfører den at Ingunn Lundes formidable innsats for UiB vil være over når det internasjonale prosjektet hun leder er fullført neste år. Den gir også et særdeles dårlig signal når det gjelder UiBs evne til vedlikehold av faglig spisskompetanse og vitenskaplig kvalitet, (...)», skriver Jan Fridtjof Bernt og Arne Kittang.

Selv er Lunde sjokkert over behandlingen fra universitetet.

– Jeg har jobbet hardt for å bygge opp et vitalt, internasjonalt ledende forskningsmiljø i russisk ved UiB, og så opplever jeg dette slaget i ansiktet. Det er nokså sjokkerende, sier Lunde til På Høyden.

– Økonomiske problemer er årsaken

Ledelsen ved Det humanistiske fakultet viser til økonomiske problemer som årsaken til at Lunde nå kan bli stående uten jobb etter 17 års innsats. Fakultetet har hatt en kritisk økonomisk situasjon de siste årene. I løpet av 2009 ble underskuddet neste doblet.

– Underskuddet viste at det var et helt klart behov for en langsiktig bemanningsplan, som skulle gi føringer for hvilke stillinger som skulle lyses ut og trekkes inn gitt den økonomiske situasjonen til enhver tid, sier dekan Gjert Kristoffersen ved HF til På Høyden.

Tatt opp i universitetsstyret

Saken ble i august tatt opp i et ekstraordinært møte i universitetsstyret, men det er ikke kjent hva som er årsaken til dette. Rektor Sigmund Grønmo viser over På Høyden til at saken er unntatt offentlighet.

Grønmo sier til nettavisen at det ikke er vanlig at slike saker tas opp i universitetsstyret, som er det viktigste organet på UiB.

Det humanistiske fakultet ved Univeristetet i Bergen vil ikke kommentere Lundes stillingsvern til På Høyden. Dekan Gjert Kristoffersen sier til nettavisen at økonomisk krise i 2008 og 2009 er årsaken til at professorstillingen ble trukket tilbake.