Hopp til innhold

Mishandlingssikta far blir innlagd

Mannen i 30-åra som er sikta for grov mishandling av sin sju år gamle son i Bergen, blir tvangsinnlagd. Det er tingretten som har bestemt at mannen kan leggast inn til observasjon på psykiatrisk sjukehus i inntil åtte veker.

– Rettsavgjerda er forkynt for den sikta og han har to veker ankefrist, skriv politiadvokat Svein Arne Dahl-Michelsen (bilete) i ein tekstmelding til NRK.

Mannen vart pågripen og fengsla etter at politiet i august fann sonen hans fastbunden til ei seng heime i leilegheita hans.

Politiet har tidlegare bedt om rettspsykiatrisk undersøking av den sikta.

– Påtalemakta meiner det var behov for innlegging for at dei sakkunnige skal ha dei beste føresetnadane for å gi ein rapport om sikta er tilrekneleg eller utilrekneleg, skriv Dahl-Michelsen.

Refengsling mishandlingssak bergen politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen
Foto: Jon Bolstad / NRK