Mindre nedgang i feriepenge-ja

Nye tall NRK har fått av Bergen kommune viser at nedgangen i antall voksne utviklingshemmede som har fått godkjent søknadene om kommunens mye omtalte feriemidler de siste årene er mindre enn tidligere meldt. Av 980 voksne utviklingshemmede som er registrert som tjenestemottakere, fikk 174 ja i år, mot 207 i 2015 og 189 i 2016. Av de 174, var det 149 som faktisk dro på ferie, og fikk pengene utbetalt.