Mindre astma «midt i trafikken» enn i familier med røykere

Barn som bor tett på trafikkerte steder i Bergen har mindre astma enn de som er utsatt for passiv røyking, viser kommunens levekårsundersøkelse.

Infotavle i Vågsbotn advarer mot dårlig luft i Bergen

SVEVSTØV: Flere ganger de siste vintrene har et «giftlokk» ligget over sentrale deler av Bergen og andre storbyer.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Røyking

PASSIV RØYKING: Bydelen med flest røykere i Bergen har også flest barn med luftveisplager.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Midt i Bergen durer bilene gjennom trafikkmaskinen på Danmarksplass døgnet rundt. Flere ganger de siste vintrene har et «giftlokk» ligget over sentrale deler av byen.

Barn og voksne med luftveisproblemer har blitt nødt til å holde seg innendørs.

– Godt dokumentert

Likevel er det ikke barna i Årstad og Bergenhus, bydelene med den verste luftforurensinga, som har mest luftveisproblemer. Det er i den mer landlige bydelen Arna at flest 1. klassinger har astma, viser Bergen kommunes levekårsundersøkelse.

– Der er det en større andel av foreldre som røyker enn i de andre bydelene. Den sammenhengen er godt dokumentert ellers, sier overlege Zuzana Magnussen i Bergen kommune.

Også forsking fra Folkehelseinstituttet tyder på at passiv røyking er langt farligere enn dårlig byluft og dårlig inneklima i skole og hjem.

– I hjem med mye sigarettrøyk er partiklene nærmere og dermed verre enn i områder medhøy luftsforurensing, sier Per Schwarze, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet.

Luftveisplager og passiv røyking

Arna er både bydelen i Bergen med høyest andel røykende foreldre og flest barn med luftveisplager.

Foto: Levekår og helse i Bergen 2011

Mange flytter

Fagfolk mener passiv røyking kan ha mer negativ effekt på barnelungene enn det trafikkmaskinen på Danmarksplass har.

Hva som generelt er verst av trafikkstøv og sigarettrøyk har ikke Schwarze i Folkehelseinstituttet et entydig svar på, men eksempelet fra Bergen er talende.

  • Bydelen med den berykta trafikkmaskinen er den bydelen der den minste andelen av 1. klassingene sliter med luftveiene.
  • Arna er både bydelen med høyest andel røykende foreldre og flest barn med luftveisplager.

– Kanskje er det en naturlig seleksjon – at foreldre med barn som luftveisplager flytter fra Årstad, men det er bare en antagelse, sier Magnussen.

Passiv røyking dreper 600 000