Millionbot til Songa Offshore

Økokrim har konkludert med at selskapet brøt innsidereglene, da de lekket informasjon til Frederik Wilhelm Mohn i 2012.

Mohn og Songa

Songa Offshore skal ha vedtatt boten på én million kroner, som de har fått etter å ha gitt børssensitiv informasjon til Frederik Wilhelm Mohn i 2012. Selskapet skal ha fått 300.000 kroner i «tilståelsesrabatt».

Foto: Montasje/NRK

Songa Offshore skal ha vedtatt boten, som lyder på én million kroner.

Under forhandlingene om salg av dypvannsriggen Songa Eclipse til Seadrill i 2012, informerte selskapets styreleder Jens A. Wilhelmsen storaksjonær Frederik Wilhelm Mohn om hva som var i gjære.

Dette til tross for at Mohn ikke hadde noen nødvendig rolle i forhandlingsprosessen.

LES OGSÅ: Derfor røk far og sønn Mohn uklar

Aksjen gikk til himmels

Da avtalen ble kjent 22. oktober, steg aksjen med over 25 prosent på det høyeste, før den endte opp 11,7 prosent den aktuelle dagen, skriver E24.

Økokrim mener selskapet brøt både taushetsplikten og plikten til å føre komplette innsidelister.

Såkalte innsidere er personer som kan inneha børssensitiv informasjon i forkant av resten av markedet. Eventuelle handler de gjør med aksjer i det konkrete selskapet, skal da offentliggjøres.

– Boten reflekterer alvorligheten av at innsideinformasjon ikke er håndtert etter loven og faren det innebærer for at informasjonen blir misbrukt, sier politiadvokat i Økokrim Jul Fredrik Kaltenborn til E24.

Songa erkjente alt

Saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling, men Mohn har innrømmet at det var et feil tidspunkt å handle aksjer på, samtidig som han var glad for at saken ble henlagt.

Songa Offshore skal ha innrømmet de faktiske forhold og ilegges en foretaksbot på 1,3 millioner, men får strafferabatt på 300.000 dersom de velger å vedta forelegget, ifølge E24.

I tillegg til boten, må Songa Offshore også ut med sakskostnader.