Millionbot etter massedød av fisk

Erko Settefisk på Stord har fått ein bot på 1.013.510 kroner, etter at 600.000 fisk døydde i oppdrettsanlegget deira i desember i fjor, skriv Intrafish. Dagleg leiar Rune Sandvik kjenner seg mistrudd av Mattilsynet og klagar på vedtaket.