Titusenvis av dekk ligger på havbunnen: –Dekkene spres i hele næringskjeden

Norges Miljøvernforbund dumpet haugevis av gamle dekk utenfor dørene til kommunehuset i Alver. De mener opprydningen av dekk på havbunnen ikke går fort nok.

mijøvernforbundet aksjonerer

DEKKOPERASJON: Miljøvernforbundet sammen med dekkene utenfor kommunehuset i Alver.

Foto: Cato Kristensen / NRK
CO₂ i atmosfæren
413,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

Torsdag ble ansatte i Alver kommune, nord for Bergen, møtt av flere tårn med gamle bildekk og aksjonister fra Norges Miljøvernforbund.

Et steinkast unna en populær badeplass ligger det nemlig titusenvis av gamle bildekk under havoverflaten.

– Disse dekkene er i nedbrytning i dag, og spres i hele næringskjeden, forteller leder i Norges Miljøvernforbund, Ruben Oddekalv.

Videoen viser dekkene på havbunnen.

– Et nasjonalt problem

NRK har tidligere skrevet om funnene av flere titusen bildekk i Osterfjorden ved Hjelmås kai. Miljøvernforbundet mener det er snakk om mellom 100.000 og 300.000 dekk.

Dekkene stammer trolig fra en fabrikk som holdt til på kaia på 70-tallet. Alver kommune ble varslet om dekkfunnene i 2019, men deponiet ligger fremdeles urørt.

– Kommunen dytter oppryddingen foran seg i tid, og det er ikke godt nok, sier Oddekalv.

Miljøvernforbundet har ifølge ham krevd at Regjeringen skulle opprette et eget fond for å støtte kommunene med opprydningsarbeidet.

– Det er et nasjonalt problem, for villfyllinger og ting som er dumpet finnes overalt. Det er noe vi har sett hele veien, at kommuner som er så uheldige at de har et slikt problem ikke nødvendigvis har midler til å ta den opprydningen, forteller han.

Ruben Oddekalv, Norges Miljøvernforbund

OPPGITT: Ruben Oddekalv ved Norges Miljøvernforbund opplever at kommunen trenerer opprydningen på havbunnen. Senest i går dykket han etter dekk med god fangst.

Foto: Lidvard Sandven / NRK

Kan true livet i vannet

Per Kristian Nauste er daglig leder i Norsk Dekkretur. De håndterer størstedelen av de store mengdene dekk som årlig kasseres i Norge. Bare i fjor tok de imot over 67.500 tonn dekk.

Han husker godt dekkbål som oste sort røyk på 70-tallet. Nauste forteller at det ikke finnes en oversikt over hvor mange dekk som er kastet i naturen, og at de gamle dekkene inneholdt andre ting enn de gjør i dag. Omfanget er trolig stort.

– Det har blant annet blitt en del begrensninger når det gjelder stoffgruppen PAH, eller tjærestoffer, forteller han.

Miljøvernforbundet aksjonerer utenfor kommunehuset i Knarvik. På bildet sees tre tårn av stablede bildekk, to av disse foran inngangen.

KRITISKE: Norges Miljøvernforbund demonstrerte torsdag foran kommunehuset i Alver kommune.

Foto: Cato Kristensen

Flere av disse stoffene kan være både arvestoffskadelige og kreftfremkallende, og er spesielt giftige for liv i vann. De åtte verste PAH-forbindelsene ble først forbudt i bildekk i 2010.

– På generelt grunnlag mener vi at store mengder bildekk i utgangspunktet bør fjernes fra sjøbunnen, da de på sikt vil kunne forurense området ytterligere, sier seksjonsleder i miljøgiftavdelingen i Miljødirektoratet, Kristine Mordal Hessen.

Hun forteller at det i alle saker bør vurderes hva som er det riktige tiltaket for opprydning etter lokale forhold, samtidig som man skal ta hensyn til kostnader og miljøet.

– Opprydding må i tillegg foregå slik at helse, miljø og sikkerhet ivaretas, og at dyreliv og sårbar natur ikke skades, sier Hessen.

bildekk i naturen på askøy

UKJENT OMFANG: Det finnes ingen fullstendig kartlegging av villfyllinger. Her fra Askøy, hvor nærmere 200 bildekk ble funnet i en gjengrodd lekeplass.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Omfattende regelverk

Ordfører i Alver, Sara Sekkingstad (Sp), forteller at kommunen er i gang med en kartlegging av dekkdeponiet og opprydningsarbeidet.

– Det er flere faser som må gjennomføres. Vi har vært i dialog med Miljødirektoratet, og ifølge dem må vi redegjøre for hvordan vi skal ta opp dekkene, sier hun.

Hun forteller at det blant annet dreier seg om regelverk rundt offentlige anskaffelser, søknadsprosesser om eventuelle midler og spørsmål om hvem som tar regningen.

– Vi politikere er jo opptatt av at dette skal skje fortest mulig, men denne saken er veldig omfattende. Så vi må vite hva vi gjør, slik at vi ikke ødelegger mer på havbunnen, sier Sekkingstad.

Sara Sekkingstad

FELLES FORSTÅELSE: Ordfører i Alver kommune, Sara Sekkingstad forteller at de har god dialog med både Miljødirektoratet og Norges Miljøvernforbund rundt oppryddingen.

Foto: Sølve Rydland