MER TIL ELDREOMSORG:

Regjeringen lover 2500 nye sykehjemsplasser i neste års statsbudsjett. De lover også å finne ut hvor mange som står i sykehjemskø, men kan ikke gi løfte om at alle disse får plass på sykehjem.

Regjeringen gir penger til 2500 sykehjemsplasser