Hopp til innhold

– Staten burde betale rettshjelp for asylbarna

Asylbarna bør få rettshjelp betalt av staten, sier Audun Lysbakken. Inntil 140 barn kan få rett på asyl i morgen, men de får ikke hjelp til å søke om det.

Audun Lysbakken

Audun Lysbakken mener rettshjelp for asylbarn burde være en statsoppgave.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

I morgen trer engangsløsningen for asylbarn i kraft. Inntil 140 asylbarn kan få rett på lovlig opphold.

– Da hadde jeg forventet at barna fikk sakene sine tatt opp på nytt, men det skjer jo ikke. Det er ingen automatikk i at de blir bedt om å søke, og de får ingen rettshjelp, sier Aina Heldal Bøe.

I dag fortalte NRK at Bøe vil starte en nasjonal dugnad for skaffe rettshjelp til alle 600 asylbarna i Norge.

Problem at barna ikke får hjelp

Audun Lysbakken mener regjeringens engangsløsning som vil gi opphold for barn som per 30. september 2013 hadde vært i Norge i minst tre år, er skuffende.

– Det er en stor glede med hvert barn som får bli, men dette er likevel en skuffende løsning fordi den omfatter få. Den varige forskriften for asylbarn kommer heller ikke til å gi mange asyl. Veldig mange av de lengeværende barna kommer ikke til å få bli, sier Lysbakken.

Lysbakken mener løsningen er urettferdig, fordi den ikke tar utgangspunkt i barna, men i andre omstendigheter som barna ikke kan kontrollere.

– For eksempel hvilket land foreldrene er fra. En god løsning ville være å sette på barna sine behov, ikke minst lagt vekt på hvor lenge barna har vært her og gitt opphold til de som har vært i landet lengst, først.

– En statsoppgave

Initiativet til Aina Heldal Bøe, der hun ønsker å starte nasjonal dugnad for advokathjelp for asylbarna, blir tatt god imot av Lysbakken.

– Jeg er veldig glad for at noen har tatt tak i dette. Det er fantastisk at aktivistene som har engasjert seg for asylbarn nå tar i enda et tak, sier han.

– Samtidig mener jeg dette er en statsoppgave. Det er en stor risiko for at noen av barna som kan få saken sin vurdert på nytt, ikke får det fordi de ikke selv får sendt inn søknaden eller vet hvordan de skal gå fram, sier Lysbakken.

Mener staten burde betale

I mai foreslo SV å gi en million kroner til NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere) sånn at de kunne gi informasjon til familiene som kan søke, og hjelpe dem til å søke.

– Det ble nedstemt på Stortinget, de får ingen rettshjelp. Det mener jeg er et rettssikkerhetsproblem, sier Lysbakken.

– Mitt mål er å snu ett av de store partiene. Høyre og Frp tror jeg ikke kommer til å snu, så jeg vil prøve å få Arbeiderpartiet til å bli med oss og støtte sakene om asylbarna. Da tror jeg at KrF og Venstre vil skifte samarbeidspartnere.

Håper Venstre og KrF kjemper videre

Lysbakken sier til NRK at han håper Venstre og KrF ikke sier seg fornøyd med det de har oppnådd i denne saken.

– De har kjempet for asylbarna og jeg er glad vi er enige i denne saken, men jeg håper de fortsetter å drive saken videre selv om de har inngått en avtale med Frp og Høyre, sier han.

– Det er min utfordring til KrF og Venstre, så kan vi jobbe sammen for å presse regjeringen til en bedre varig løsning for barna, legger Lysbakken til.