Beskylder forsvarsministeren for å ta for lett på sikkerhetsrisiko ved russisk oppkjøp

– Regjeringen er likegyldige til at utenlandske oppkjøp kan være en sikkerhetsrisiko, sier Liv Signe Navarsete (Sp). Forsker ved Sjøkrigsskolen ber om at salget av maskinfabrikken i Bergen blir stoppet.

Bergen Engines

RUSSISKE OPPKJØPERE: Rolls-Royce har inngått en avtale med russiske TMH Group om salg av fabrikken Bergen Engines.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Både Nasjonal sikkerhetsmyndighet og en rekke stortingspolitikere har uttrykt sterk bekymring for salget av fabrikken Bergen Engines, som har levert motorer og gjør vedlikehold på flere av Sjøforsvarets fartøy.

Grunnen er at kjøperen er russisk og ifølge eksperter skal ha tette bånd til styresmaktene.

Koblinger til Putin

For et par uker siden ble det kjent at eierne Rolls-Royce har inngått avtale om å selge fabrikken til russiske TMH Group, som er landets største togprodusent.

Avdelingsdirektør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Frode Skårnes, er svært skeptisk til salget. Nå får han støtte også av forsker på forsvars- og sikkerhetspolitikk ved Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen:

– Dette er et stort selskap som er kontrollert av oligarker som er kjent for å ha koplinger mot Vladimir Putin.

Forsvarsforsker: – Stopp salget

Ulriksen mener oppkjøpet vil både gi Russland innsikt i norsk forsvarsmateriell og -maskineri, og peker samtidig på at salget vil gjøre stormakten i stand til å ruste opp og modernisere sin egen flåte raskere.

– Jeg syns en bør stoppe dette salget og finne andre løsninger, sier Sjøkrigsskole-forskeren.

– Det er spesielt slående når PST konkret advarer mot denne type oppkjøp, og det blir ignorert av departementer. Det tyder på at en ikke har en klar politikk og gjennomtenkt beredskap.

Ståle Ulriksen

KRITISK: Forsker ved Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen.

Foto: Nils Mehren / nrk

Regjeringen beskyldes også fra flere hold for å ikke ta inn over seg at det kan være en sikkerhetsrisiko knyttet til salget.

– Denne saken viser at regjeringen er komplett likegyldige til at utenlandske oppkjøp kan være en sikkerhetsrisiko, sier forsvarspolitisk talskvinne i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete.

– Ulv, ulv

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har fått spørsmål om saken flere ganger de siste dagene, mellom andre fra stortingsrepresentant Jette F. Christensen (A) fra Bergen. Tirsdag denne uken deltok han på et dialogmøte om norsk sikkerhetspolitikk.

Her avdramatiserte han bekymringene. Han sa at Norge skal ha dialog og samarbeid med Russland, og at man ikke automatisk kan tolke ethvert oppkjøp som fiendtlig.

– Jeg tror vi skal få vurdert denne saken før vi roper «ulv, ulv», sa han.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

BESKYLDES FOR VINGLING: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Foto: Veronica Turnage / NRK

– Det uroer meg

Det var Navarsete som tok opp Bergen Engines-saken i dialogmøtet.

Under møtet sa Bakke-Jensen at det alltid må gjøres sikkerhetsmessige vurderinger rundt denne typen oppkjøp. Likevel stilte han spørsmål ved om båtmotorer på kystvaktskipene til Sjøforsvaret nødvendigvis har sikkerhetsmessige aspekter ved seg.

– Motorene i skipene til Kystvakten, uten at jeg kan altfor mye om dem, så vet jeg ikke riktig om det er kritisk for nasjonal sikkerhet om russiske industriinteresser får innsyn i hvordan dette virker, svarte han.

– Det virket som at tanken om at dette skulle ha en sikkerhetspolitisk risiko ikke hadde streifet statsråden i det hele tatt. Og det må jeg si uroer meg ganske mye, sier Navarsete om dialogmøtet.

«Spionskipet» Marjata i dokk Harstad 9. desember 2019.

SPIONSKIP: Denne uken avslørte Bergens Tidende at spionskipet «Marjata» også får vedlikehold ved Bergen Engines.

Foto: Nils Mehren / NRK

Vedlikehold av spionskip

Onsdag denne uken avslørte Bergens Tidende at fabrikken også driver vedlikehold av motorene til FS «Marjata», et spionskip som drives av Etterretningstjenesten.

Dette skipet brukes blant annet til å overvåke russisk aktivitet i nordområdene.

Dermed kom saken opp i Politisk Kvarter på NRK P2 torsdag morgen. Da sa Frank Bakke-Jensen at departementet bruker Sikkerhetsloven for å vurdere salget av Bergen Engines.

– Det er feil å si at salget av Bergen Engines har foregått. Det er en intensjonsavtale. Vi bruker nå sikkerhetsloven for å se hvilke funksjoner og hvilket bruk Forsvaret har for Bergen Engines, svarte Bakke-Jensen.

Han kunne ikke bekrefte at spionskipet er ett av skipene som blir vedlikeholdt ved fabrikken.

– Er det en mulighet for at salget blir stanset?

– Vi bruker Sikkerhetsloven for å se om dette salget har en sikkerhetsrisiko, svarte Bakke-Jensen.

Liv Signe Navarsete

RYSTET: Liv Signe Navarsete (Sp) sier hun er rystet, dersom det viser seg at Forsvarsdepartementet ikke var klar over at Bergen Engines gjorde vedlikehold på E-tjenestens spionskip.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Ikke beroliget

– Jeg har sjelden hørt en statsråd snu så brått om, sier Navarsete.

Men forsvarsminister Bakke-Jensen avviser at han har snudd i saken:

– Jeg var ikke bekymret for saken under dialogmøtet på tirsdag, og jeg er ikke bekymret i dag heller. Om Navarsete mener jeg har snudd, tar hun feil, sier han, og legger til at norsk forsvarsteknologi er godt ivaretatt.

Selv om forsvarsministeren sier salget undersøkes, er ikke Navarsete beroliget. Særlig ikke etter avsløringen om at E-tjenestens spionskip blir vedlikeholdt ved fabrikken.

– Det kan jo ikke være en overraskelse for Forsvarsdepartementet at Bergen Engines har vedlikehold på E-tjenesten sine skip. Hvis det er det, er jeg ikke bare uroa. Da er jeg rystet, sier hun.

Mener skipet er forsvarlig sikret

Bakke-Jensen sier han ikke kan kommentere skipet til E-tjenesten.

– Vurderinger rundt E-tjenestens skip er gradert. Men E-tjenestens skip er forsvarlig sikret, sier han.

– Når vil dere ta en avgjørelse om salget kan godkjennes eller ikke?

Det vi skal ta en avgjørelse om er hva som eventuelt kommer inn under sikkerhetsloven, og hvilke kontraktsregimer vi har overfor Bergen Engines. Og det er et svar vi skal komme til ganske raskt, sier han.