Mener 6,2 km lang tunnel løser problemene på Hardangervidda

Vegvesenet mener å ha funnet løsningen som vil gi både bilister og villreinen langt bedre forhold i vinterhalvåret.

Riksvei sju er stengt på grunn av villrein.

HYPPING STENGT: Både uvær og villrein gjør at Hardangervidda ofte er stengt i vinterhalvåret.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Deres forslag går ut på å bygge et 6,2 kilometer lang tunnel fra Krossdalen under Dyranut til Skulevika. Rapporten ble overlevert til samferdselsminiser Ketil Solvik Olsen (Frp) på Vegvesenets høyfjellkonferanse på Gol i dag.

– Gir bedre tilkomst på helårsbasis

– Dyranuttunnelen alene vil gi stor forbedring av forholdene, både for villrein og vinterregularitet, men heving av veien vil også slå positivt ut. Denne løsningen gir også bedre tilkomst til vidda på helårsbasis, sammenliknet med lang tunnel, skriver Vegvesenet i sin konseptvalgutredning, som du kan lese her.

Laster Twitter-innhold

I forslaget skal gamleveien vedlikeholdes og bygges ut for å oppretholdes som turistvei, men denne veien vil da blir stengt i vinterhalvåret av hensyn til villreinen på vidda.

Riksveien hindrer i dag tilgang til viktige beitearealer for reinsdyrene, og kryssing av veien utgjør også en betydelig sikkerhetsrisiko. Veien var i fjor vinter stengt en rekke ganger på grunn av at villreinsflokker krysset veibanen for å komme til beiteområdene.

Seks milliarder billigere enn lang tunnel

Utbyggingen er beregnet å koste om lag to milliarder kroner og vil kunne sikre langt mer forutsigbar reisetid og mindre kolonnekjøring og stenging, heter det i rapporten. Forslaget åpner også for bygging av ytterligere fire små tunneler i etterkant. Dermed kommer antall tunneler i forslaget opp i fem.

Dermed ble det ingen støtte til den halvannen mil lange Hardangerviddatunnelen , som mange har tatt til orde for å bygge. Denne løsningen er også vurdert, men ble funnet lite hensiktsmessig. En vesentlig grunn er prislappen på åtte milliarder kroner.

– Vi ser det som vesentlig mer realistisk å skaffe finansiering til en etappevis utbygging enn å bygge en lang tunnel under vidda, heter det i konseptvalgutredningen.

Vegvesenet presiserer at dersom riksvei 7 mot formodning skulle bli satset på som stamvei mellom Oslo og Bergen, må strekningen rustes opp i en helt annen skala.

Laster kart, vennligst vent...