MEIR TIL PROFESJONELLE KOR:

Det profesjonelle korfeltet i Bergen blir styrka med ei auke på 1,1 millionar kroner til Edvard Grieg Kor. Regjeringa legg også opp til ei styrking av Krafttak for song på 3,5 millionar kroner, for å byggje opp under innsatsen for songkultur.