Meir pengar til høgskulen

Høgskulen i Sogn og Fjordane får 323 000 kroner i auka grunnfinansiering i forslag til statsbudsjettet. Det vert også føreslege å løyve 1,1 millionar kroner til rekrutteringsstillingar i helse- og sosialfag, lærarutdanning og ingeniørutdanning. Det er også føreslege å gje 950 000 kroner i auka løyvingar til utstyr i sjukepleiar og ingeniørutdanningane.